www.zenoadvies.nl

Home

Z&O Advies ondersteunt professionals in de zorg en het onderwijs, op het gebied van gedragsproblematiek op school en gedragsverandering binnen de zorg. Hiernaast biedt Z&O Advies begeleiding aan ouders die met gedragsproblematiek binnen het gezin te maken hebben en jongeren die door gedragsproblematiek vastlopen.

Bekijk het aanbod zorg, onderwijs, jeugd en gezin.

• Gedragsproblematiek op school
Door de wet ‘Passend Onderwijs’ hebben scholen met gedragsproblematiek te maken, waar de leerkrachten niet voor opgeleid zijn en ondersteuning bij nodig hebben.

• Digitaal pesten
Volgens de wet ‘Veiligheid op School’ is iedere school verplicht iets tegen cyberpesten te doen. Maar hoe krijg je grip op dit groeiende probleem?

• Gedragsverandering binnen de Organisatie
Werken in teams, of zelfsturende teams, valt of staat met goede onderlinge verhoudingen. Om een helder beeld te krijgen van het gedrag, of de cultuur, binnen een organisatie, kan het helpen om iemand van buiten de organisatie mee te laten kijken.

• Zorgtechnologie
Op welke manier kan uw instelling op efficiënte manier gebruik maken van technologie, zonder daarbij te vervallen in onnodige bureaucratisering, hoge kosten en gebruiksonvriendelijke instrumenten?

• Jeugd en Gezin
Door de lange wachtlijsten zitten veel jongeren die gespecialiseerde zorg nodig hebben thuis. Het gezinsleven komt hierdoor onder druk te staan en is gebaat bij ondersteuning en advies.