info@zenoadvies.nl

boek 3 Tao van Katie

Dit is geen letterlijke samenvatting van het boek, maar mijn interpretatie van hoe je de inhoud ervan zou kunnen opvatten en toepassen. Uiteindelijk gaat het niet om de woorden, maar om de betekenis. Of zoals in het boek van de Tao staat geschreven: ‘Woorden bestaan vanwege hun betekenis. Wie de betekenis begrepen heeft, kan de woorden vergeten.’

Joost van den Oever

Inhoud

1.         Verhalen en concepten

2.         Het denken

3.         Niet-weten

4.         Realiteit

5.         Pijn en lijden

6.         Angst en stress

7.         Vrede

8.         Dankbaarheid

9.         Genot en Vreugde

10.      Liefde

11.      Relaties

12.      Familie en vrienden

13.      Kinderen/Opvoeding

14.      Keuzes

15.      Kritiek

16.      Het ego

17.      Identiteit

Spreuken

1.   Verhalen en concepten

Er zijn maar drie dingen die je doet in je leven: zitten, staan en liggen. Al het overige is een verhaal of een concept. Een concept is een spiegelbeeld van je eigen denken. Een verhaal wordt door het verleden verzonnen als toekomst. Jij bent een verhalenverteller en je projecteert je verhalen op alles buiten jezelf. Jouw gedachten en concepten vormen jouw waarheid en jouw wereld, maar zijn slechts een weerspiegeling van je eigen denken. Je kunt niets anders projecteren dan jezelf. Geloven dat wat jij wilt het beste voor je is, maakt het denken star en onbuigzaam. Het staat niet meer open voor de wijsheid van de loop der dingen.

Houd van je gedachten, maar laat je niet verleiden erin te geloven. Heiligheid, wijsheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid en idealen zijn allemaal concepten die je van jezelf afscheiden. Angst, boosheid en verdriet zonderen af van wat echt is. Zonder verhalen en concepten is er geen afzondering.

Zonder het verhaal in je hoofd is alles volmaakt. Zonder verhaal worden we geleefd en bewegen we moeiteloos, vloeiend en zonder weerstand. Zonder verhaal, zonder bijbedoelingen en zonder overtuigingen is het denken helder en handelt de liefde effectief. Zonder overtuigingen verzet je denken zich niet tegen wat je doet.

Je kunt een stress veroorzakende gedachte niet loslaten, omdat je haar niet zelf gecreëerd hebt. Doorzie je gedachte door naar binnen te gaan en haar met begrip tegemoet te treden. Zie dat het tegenovergestelde net zo waar kan zijn. Als je de gedachte hebt onderzocht, laat ze jou los. Als ze daarna ooit weer verschijnen, ervaar je alleen maar helderheid.

Gedachten kunnen nooit een probleem zijn als je ziet dat geen enkele gedachte waar is. Gedachten zijn niet persoonlijk, ze behoren ons niet toe en ze komen en gaan. Iedere gedachte is al voorbij. Treed ieder concept dat in je opkomt tegemoet als vriend en houd van je verhalen. Liefde is de kracht en je verhaal is het spiegelbeeld van de liefde. Alles wat bestaat zijn de verhalen die uit jou voortkomen. We hebben niets anders dan verhalen dus geniet ervan.

 • Een verhaal wordt door het verleden verzonnen als toekomst.
 • Geloven dat wat jij wilt het beste voor je is, maakt het denken star en onbuigzaam.
 • Gedachten zijn niet persoonlijk, ze behoren ons niet toe en ze komen en gaan.
 • Houd van je gedachten, maar laat je niet verleiden erin te geloven.
 • Zonder het verhaal in je hoofd is alles volmaakt.

2.   Het denken

Als het denken helder is wordt het leven simpel. Het heldere denken gelooft zijn eigen gedachten niet. Het is open en kent geen angst. Het heeft geen doel en probeert niet anders te zijn dan het is. Het is altijd ongedwongen omdat er niets is waar het zich tegen verzet. Het hecht zich niet aan concepten over zichzelf of over anderen. Als het denken helder is raak je je verhalen over de wereld kwijt en verlies je de wereld zoals jij dacht dat hij in elkaar zat. Als het denken zich opent verlies je alles en ben je daar dankbaar voor.

Als het denken zijn gedachten niet meer gelooft en ziet dat niets waar is, opent het zich voor dat wat veel meer is dan alles wat je denkt te weten. Als het denken beseft dat hij het niets, het absolute, dat waar alles uit voortvloeit, niet kan bevatten, wordt het vrij en oneindig vreugdevol. Het onbegrensde denken rent altijd voor zich uit en gedijt in het onbekende. Dat is zijn voeding, zijn geluk. Niets kan het onder controle krijgen en niets kan het weerstaan. Het oneindig creatieve denken is in een constante verwondering. Het is een kind en overtreft constant zijn eigen genialiteit. Het doorziet alles en ziet alleen maar orde. Het brengt je overal waar je moet zijn op het moment dat je er moet zijn. Het is vredig en sereen en is ontvankelijk voor alles wat voorbijkomt.

Het heldere denken is het denken dat zich nergens mee identificeert. Als het denken helder wordt, sterft het ego. Het onderzochte denken heeft geen identiteit en verlangt niet naar zichzelf. Het is onthecht van alle dingen en daardoor één met alles. Als het denken beseft dat het niets weet, komt het terug bij zijn oorsprong en word het bescheiden. Bescheidenheid is je natuurlijke reactie als je ziet wat waar is over jezelf. Als je denken bescheiden is, stroomt alles naar je toe.

Als het denken zijn eigen aard leert kennen, leert het zijn eigen wijsheid te vertrouwen. Het is zijn natuur om onvoorwaardelijk en onuitputtelijk te geven. Het is flexibel, meegaand en verdedigt zich niet. Het is nederig en dankbaar en werkt onophoudelijk aan zelfrealisatie. Het ontwaakte denken is als water. Het gaat zijn weg en probeert niets te veranderen, maar uiteindelijk laat alles het binnen.

Als het denken helder wordt, gaat het steeds meer van zichzelf houden en van alles wat het projecteert. Het is mooi en het ziet alleen zijn eigen spiegelbeeld. Het neemt niets weg en het voegt niets toe. Het kent alleen maar het verschil tussen wat echt is en wat niet. Uiteindelijk wordt het denken zijn eigen vriend.

 • Als het denken helder is wordt het leven simpel.
 • Het is vredig en sereen en is ontvankelijk voor alles wat voorbijkomt.
 • Het is onthecht van alle dingen en daardoor één met alles.
 • Als je denken bescheiden is, stroomt alles naar je toe.
 • Het ontwaakte denken is als water. Het gaat zijn weg en probeert niets te veranderen, maar uiteindelijk laat alles het binnen.

3.   Niet-weten

Denken dat je iets weet is geloven in het verhaal van een verleden. In de realiteit is er niets te weten. Niet-weten is de enige manier om te begrijpen. Als het denken ziet dat het niet meer weet waar het eerst zo zeker van was, dan valt het uiteen. Het denken dat niet weet, staat volledig open voor alles wat het leven brengt.

Voordat je namen geeft, zijn er geen dingen in de wereld, is er geen betekenis. Het denken dat niets weet is de kern van het universum. Binnen het niet-weten valt alles vanzelf op zijn plek. Er is niets te weten dus je hoeft niet te doen alsof je iets weet. Het niet-doen heeft een eigen intelligentie en een volheid die altijd aanwezig is.

De film van wie jij denkt te zijn, gaat iedere dag verder als je wakker wordt. Beleef de film zonder te weten, zonder verhalen en zonder gehechtheid. Maak geen plannen voor de toekomst. De loop der dingen doet ieder plan teniet. Doe één ding tegelijk, zonder verleden of toekomst en leef vanuit het niet-weten. Door niet te weten is alles verrassend, fris en schitterend. Het maakt je tot een kind dat voor het eerst het leven ontdekt. Het rent voor zich uit en gedijt in het onbekende. Dat is zijn voeding, zijn geluk. Het is een kind en het overtreft constant zijn eigen genialiteit.

 • Niet-weten is de enige manier om te begrijpen.
 • Het denken dat niet weet, staat volledig open voor alles wat het leven brengt.
 • Binnen het niet-weten valt alles vanzelf op zijn plek.
 • Doe één ding tegelijk, zonder verleden of toekomst en leef vanuit het niet-weten.
 • Door niet te weten is alles verrassend, fris en schitterend.

4.   Realiteit

Er is geen naam voor realiteit. Het is vormloos, volmaakt, oneindig en vrij. Het verandert niet, het begint en eindigt niet. Het is alles en het is niets. Het overstijgt bestaan en niet-bestaan. Het is als een droomloze slaap. Ieder woord schiet tekort.

De realiteit is de altijd stabiele, nooit teleurstellende basis van de ervaring, waarin geen ruimte is voor identiteit. De realiteit is simpel, stralend en vriendelijk. Geen enkel verhaal kan wedijveren met de schoonheid en de grootsheid van het niets. Geen enkele gedachte is waar. Alles wat je ziet klopt.

De realiteit is compleet en volmaakt. Alles gaat volkomen moeiteloos en alles wordt op een manier gedaan die jouw doen overstijgt. Er zijn geen vergissingen in het universum en we krijgen altijd wat we nodig hebben. Vrijgevigheid zit in onze natuur en alles in de wereld geeft zichzelf constant weg.

Wat er gebeurt is het beste dat kan gebeuren. Alles wat niet wordt gedaan, wacht op een ander moment. Niets komt voor zijn tijd en alles wat gebeurd is moest gebeuren. Alles is volkomen, alles is compleet en alles wat gebeurt is goed. Hecht niet aan concepten en gedachten over hoe de realiteit veranderd moet worden. Wie zich tegen de realiteit verzet, verzet zich tegen zichzelf.

De realiteit is jouw natuurlijke weg. Zij heeft alle wijsheid die je nodig hebt en laat je iedere volgende stap zien. Zij voegt zich niet naar jouw ideeën en wacht niet op jouw toestemming. De enige manier om haar te leren kennen is om je er volledig aan over te geven. Zo wordt je leven een onophoudelijk liefdesspel met de realiteit.

 • De realiteit is simpel, stralend en vriendelijk.
 • Geen enkele gedachte is waar en alles wat je ziet klopt.
 • Alles gaat volkomen moeiteloos en alles wordt op een manier gedaan die jouw doen overstijgt.
 • Wie zich tegen de realiteit verzet, verzet zich tegen zichzelf.
 • Je leven is een onophoudelijk liefdesspel met de realiteit.

5.   Pijn en lijden

Lijden ontstaat door de verwarring die voortkomt uit het verzet tegen dat wat er is en de gehechtheid aan een overtuiging of een verhaal. Als je je ergens tegen verzet, iets buitensluit of iets onacceptabel vindt, is lijden het gevolg. Gezond verstand lijdt nooit. Alleen als het denken volkomen open is, is het creatief genoeg om jou te bevrijden van de pijn die jouw verzet tegen de realiteit oplevert.

Het leven is van nature moeiteloos. De realiteit is altijd vriendelijk, maar ons verhaal over de realiteit doet ons geloven dat er pijn en onrecht is. Doordat je de concepten goed en kwaad koppelt aan gezondheid en ziekte, kun je ze niet omarmen en zorgen ze voor lijden. Het ergste dat ooit gebeurd is, bestaat alleen in het verleden en is nu alleen maar een gedachte.

Verdriet kan alleen ontstaan door oorlog met de realiteit en het verlangen naar iets wat er niet is.

Jij bent degene die jou verdrietig maakt en jij bent degene die jou kan bevrijden. Jij bent je eigen lijden en je eigen geluk. Niets buiten jezelf kan je leed bezorgen. Zonder verhaal is er geen verdriet, maar alleen liefde.

Je lichaam is niet jouw zaak. Als je ziek bent ga je naar de dokter en is het zijn zaak. Bestrijd pijn en ziekte niet als vijand maar als vriend. Zie de pijn komen en gaan en zie dat hij altijd op het juiste moment komt. Doe alles om te genezen, maar accepteer wat is en vind rust. Houd van wat er is en zie hoe je leven beter is geworden door je ziekte. De vreugde die onder de oppervlakte van de pijn lag komt nu boven en de pijn ligt daaronder. Niets maakt levenskrachtiger dan innerlijke vrede.

Je kunt alleen onvoorwaardelijk liefhebben als je ook je ziekte liefhebt. Omarm de pijn waar je niet van af komt, zonder er een verhaal van te maken. De realiteit, het leven is goed, dus moet de dood ook goed zijn. Zonder overtuigingen aanvaard je de dood als een geschenk. Los van onze niet-onderzochte gedachten is iedere plek het paradijs.

Als het denken helder is, is er geen verdriet, maar aandacht, begrip en liefde voor wat is. Als het je helemaal in beslag neemt maakt het niet meer uit wat het leven je brengt. Het zal je vasthouden en beschermen en zelfs het grootste probleem wordt niets meer dan een mooie, natuurlijke gebeurtenis en een mogelijkheid voor jouw zelfrealisatie.

 • Lijden ontstaat door de gehechtheid aan een overtuiging of een verhaal.
 • Gezond verstand lijdt nooit.
 • Het leven is van nature moeiteloos.
 • Het ergste dat ooit gebeurd is, bestaat alleen in het verleden en is nu alleen maar een gedachte.
 • Jij bent je eigen lijden en je eigen geluk.
 • Omarm de pijn waar je niet van af komt, zonder er een verhaal van te maken.

6.   Angst en stress

Angst ontstaat doordat het denken een verhaal van een verleden op de toekomst projecteert en jij die gedachten gelooft. Vasthouden aan iets wat niet bestaat zorgt voor stress. Het zijn je niet-onderzochte gedachten die je bang maken. Het ergste wat kan gebeuren is een gedachte. Zonder je verhalen en concepten is er geen angst. Zonder je gedachten heb je ook geen hoop, geen verwachtingen en geen toekomst. Zonder een bepaalde afloop te wensen is er geen stress. Zonder je stress veroorzakende gedachten ben je volmaakt gelukkig.

Er bestaan ook geen vijanden. Geen persoon, geen overtuiging, zelfs je ego is geen vijand. Een vijand is een misverstand. Het is alleen maar de liefde die zich toont in een vorm die je nog niet hebt begrepen. Het is een zachtaardige leraar die je laat zien wat je nog niet hebt genezen.

Tegenslag bestaat ook niet. Het is alleen een niet-onderzochte gedachte. Je kunt niets verliezen omdat niets van jou is. Tegenslag en geluk zijn gelijk. De dingen die wij niet fijn vinden zijn onze leraren om ons over te geven aan dat wat er is. Iedere stressvolle gedachte is een geschenk om ons denken te bevrijden.

Er zijn geen problemen. Alles wat gebeurt moet gebeuren. Als je je denken onderzoekt en je gedachten niet gelooft, stromen ze naar binnen en weer naar buiten, zonder stress te veroorzaken. Bedenk dat iedere tegenovergestelde gedachte net zo waar kan zijn. Zie de waarde van schijnbare vergissingen en wat daaruit voortkomt. Wat er ook gebeurt, zoek altijd naar het geschenk dat het moment je geeft.

 • Zonder je verhalen en concepten is er geen angst.
 • Een vijand is alleen maar de liefde die zich toont in een vorm die je nog niet hebt begrepen.
 • Je kunt niets verliezen omdat niets van jou is.
 • Zie de waarde van schijnbare vergissingen en wat daaruit voortkomt.
 • Wat er ook gebeurt, zoek altijd naar het geschenk dat het moment je geeft.

7.   Vrede

Vrede is de natuurlijke toestand van het denken. Vrede is wie je bent zonder je verhaal, tot het volgende verhaal verschijnt. Als er geen verhaal is, geen verleden of toekomst, niets waarover je zorgen kunt maken, niets wat je kunt doen, nergens waar je heen kunt gaan, niemand die je kunt zijn, dan is alles vredig en goed.

Probeer geen controle te krijgen over het leven. Als je bewust aanwezig bent, krijg je alles wat je nodig hebt. Als je beseft dat je één bent met God als realiteit, ga je nergens meer naar op zoek. Als je bent wat je wilt zijn, is er geen impuls om buiten jezelf naar iets te zoeken. Niets buiten jezelf kan je vrede geven. Niets maakt levenskrachtiger dan innerlijke vrede.

 • Vrede is de natuurlijke toestand van het denken.
 • Als er geen verhaal is, geen verleden of toekomst, niets waarover je zorgen kunt maken, niets wat je kunt doen, nergens waar je heen kunt gaan, niemand die je kunt zijn, dan is alles vredig en goed.
 • Niets buiten jezelf kan je vrede geven.
 • Niets maakt levenskrachtiger dan innerlijke vrede.

8.   Dankbaarheid

Verwelkom en geniet van alle dingen die komen en gaan. Als je de volmaakte wereld opmerkt, verkeer je altijd in een staat van dankbaarheid voor de overvloed van de schijnbare wereld. Ieder moment dat je beseft dat je genoeg hebt, ben je rijk.Alles wat je hebt is wat je op dit moment wilt. Wees dankbaar dat alles is zoals het is. Als je je leven leidt vanuit die staat van dankbaarheid, ben je thuisgekomen.

 • Verwelkom en geniet van alle dingen die komen en gaan.
 • Ieder moment dat je beseft dat je genoeg hebt, ben je rijk.
 • Alles wat je hebt is wat je op dit moment wilt.

9.   Genot en Vreugde

Genot en vreugde liggen heel ver uit elkaar. Genot is een subtiele vorm van onbehagen. Je wilt dat het blijft voortduren, je wilt er meer van, of je bent bang het kwijt te raken. Genot is een poging om de onrust in je lichaam te vullen. Hierdoor gaat iedere gedachte over gezondheid, overleven, comfort en uiteindelijk genot. Alle genot is pijn, totdat je denken helder wordt. Want het heldere denken hecht zich niet aan genot.

De verlichting die je zoekt vind je niet buiten jezelf, maar in jezelf. Als je denken helder is, is er alleen maar vreugde. Als je denken helder is, ervaar je genot met een gevoel van dankbaarheid en vreugde, omdat je er geen controle over probeert te hebben. Als je het niet probeert vast te houden, kun je je er helemaal aan overgeven.

 • Genot is een subtiele vorm van onbehagen.
 • Genot is een poging om de onrust in je lichaam te vullen.
 • Alle genot is pijn, totdat je denken helder wordt.
 • Probeer er geen controle over te krijgen en ervaar genot met een gevoel van dankbaarheid en vreugde.
 • Als je het niet probeert vast te houden, kun je je er helemaal aan overgeven.

10.              Liefde

Liefde is niet iets wat je doet, maar wat je bent. Als je jezelf aan de liefde overgeeft verlies je de hele wereld zoals jij die zag. De liefde biedt geen ruimte voor identiteit. De liefde laat niets over dan zichzelf en laat je zien dat er niets te verliezen valt. De liefde wil alleen maar geven en alles en iedereen geeft evenveel.

Zonder ons verhaal zijn we pure liefde. Als het denken helder wordt, komt de liefde terug om verbinding te maken met zichzelf. Met het openen van je denken, opent zich ook je hart en ga jij steeds meer van jezelf houden en van alles om je heen. Er is geen verdriet meer, maar aandacht, begrip en liefde voor wat is.

Alleen zonder het verlangen naar liefde, kun je vervuld raken met liefde. De enige ware liefdesrelatie is die met jezelf. Als je van jezelf houdt en als je volkomen zelfzuchtig bent, kun je van iedereen houden die in je leven komt. Eigenliefde houdt van alles wat het ziet en smelt met alles samen.

 • Liefde is niet iets wat je doet, maar wat je bent.
 • Zonder ons verhaal zijn we pure liefde.
 • Alleen zonder het verlangen naar liefde, kun je vervuld raken met liefde.
 • De liefde wil alleen maar geven en alles en iedereen geeft evenveel.
 • Als je van jezelf houdt, kun je zonder verhaal van iedereen houden die in je leven komt.

11.              Relaties

Iedereen leeft op zijn eigen planeet van de perceptie. Niemand zal jou ooit helemaal begrijpen, omdat jij de enige bent die jouw verhaal kent. Een relatie is twee mensen die het met elkaars verhalen eens zijn. Je partner is je spiegelbeeld en bestaat alleen in jouw gedachten, zoals jij het ziet. Voor anderen ben jij hun projectie, hun verhaal over jou.

Iedere tekortkoming in de ander ligt in jezelf. Jij bent wie jij denkt dat de ander is. Scheiding in relaties ontstaat op het moment dat iemand denkt dat hij iets van de ander nodig heeft wat hij niet krijgt. Als jij niet ziet dat jij je eigen normen oplegt aan de ander, raak je verward.

Zonder betekenis zie je iemand anders zonder vooroordeel of afzondering. Zonder defensiviteit blijft alleen dankbaarheid over. Je hoeft niet los te laten of te begrijpen of te vergeven. Vergeving is het besef dat het een misverstand was in jezelf. Zíj moet van mij houden, wordt; ík moet van mij houden en ik moet van háár houden.  

Als je beseft dat jij een leerling bent wordt iedereen je leraar. Luister naar een ander als een leerling en vervuld van liefde. Niets kan jou ervan weerhouden van de ander te houden.

 • Vergeving is het besef dat het een misverstand was in jezelf.
 • Als je beseft dat jij een leerling bent wordt iedereen je leraar.
 • Niets kan jou ervan weerhouden van de ander te houden.

12.              Familie en vrienden

Als je naar mensen om je heen kijkt zonder verhaal, houd je altijd de juiste afstand. Zonder verhaal is je denken als helder water. Het trekt zich niet terug en ontwijk niets. Het stroomt naar binnen en naar buiten. Leef je eigen leven zonder verhalen en concepten.

Stop de drang om anderen te helpen. Probeer een ander niet van gedachten te veranderen. Als je je eigen gevoelens op een ander projecteert zijn het je eigen gevoelens die je pijn doen. Als je het leed van een ander lijdt, ben je er niet om de ander te helpen.

De beste manier om mensen te leiden is ze hun eigen weg te laten vinden. Vertrouw op je natuurlijke reacties, dan zal alles op zijn plek vallen. Ga je eigen weg en probeer niets te veranderen. Als je niets probeert te veranderen, stroomt alles naar je toe en laat alles je uiteindelijk binnen.  

 • Stop de drang om anderen te helpen.
 • Als je het leed van een ander lijdt, ben je er niet om de ander te helpen.
 • De beste manier om mensen te leiden is ze hun eigen weg te laten vinden.
 • Als je niets probeert te veranderen, stroomt alles naar je toe en laat alles je uiteindelijk binnen.   

13.              Kinderen/Opvoeding

Als jouw geluk afhangt van het geluk van je kinderen, maak je ze tot gijzelaars. Weet dat de weg die ze op dit moment gaan het beste is voor hen. Besef dat je kinderen niet van jou zijn. De kinderen die jij denkt dat ze zijn hebben nooit bestaan. Wees er voor je kinderen, luister naar ze en houd onvoorwaardelijk van ze. Laat ze weten dat ze het nooit verkeerd kunnen doen. Wees een voorbeeld en laat zien hoe je een gelukkig leven leidt. Leid ze naar een leven in vrijheid, zonder problemen.

 • Besef dat je kinderen niet van jou zijn.
 • De kinderen die jij denkt dat ze zijn hebben nooit bestaan.
 • Laat ze weten dat ze het nooit verkeerd kunnen doen.
 • Wees een voorbeeld en laat zien hoe je een gelukkig leven leidt.

14.              Keuzes

Beslissingen nemen zichzelf. Wie niet meer in zijn eigen gedachten gelooft, handelt zonder iets te doen. Het leven is eenvoudig. Alles gebeurt vóór jou, niet mét jou. Zonder tijd en ruimte wordt alles een stroom die voor jou wordt beslist. Het leven leeft zichzelf door jou op zijn eigen lieflijke manier. Het biedt onophoudelijk zijn geschenken aan. Het enige wat jij hoeft te doen is het opmerken.

Geniet ervan hoe het leven zich voor je ontvouwt, zonder dat je er keuzes voor hoeft te maken. Alles gebeurt op het juiste moment. Het zijn gebeurtenissen en ze komen als het moment daar is. Je integriteit weet wanneer je een beslissing moet nemen. Als de stem in jezelf zegt dat je iets moet doen, doe het dan gewoon. Volg die stem en zie wat het leven je brengt.

 • Beslissingen nemen zichzelf.
 • Wie niet meer in zijn eigen gedachten gelooft, handelt zonder iets te doen.
 • Geniet ervan hoe het leven zich voor je ontvouwt, zonder dat je er keuzes voor hoeft te maken.
 • Alles gebeurt op het juiste moment.

15.              Kritiek

Kritiek is een geschenk voor wie open staat voor zelfrealisatie en geeft je de mogelijkheid tot zelfinzicht. Kritiek is een observatie van de ander waar je het altijd mee eens kunt zijn. Het is niet op jou gericht, maar op het beeld dat de ander van jou heeft. Het is de waarneming van de ander die je niet in de hand hebt. Wie zich erdoor gekwetst voelt gaat zich verdedigen of zich rechtvaardigen. Verdedig niet en oordeel niet.

 • Kritiek is een geschenk voor wie open staat voor zelfrealisatie.
 • Kritiek is niet op jou gericht, maar op het beeld dat de ander van jou heeft.

16.              Het ego

Het ego is het denken geprojecteerd als een lichaam. Het is een spiegelbeeld dat denkt dat het de bron is en afgezonderd is van anderen. Als je gelooft dat jij je lichaam bent, beperk je jezelf tot een afzonderlijke vorm. Elk verhaal dat we vertellen gaat over de identificatie met een lichaam. Zonder verhaal is er geen lichaam. Het volgroeide denken, dat geen identiteit meer hoeft te verdedigen, heeft nooit iets te verliezen. Het enige dat je kunt kwijtraken is je identiteit. Jij bent alles wat er is, zonder lichaam, zonder identiteit.

Probeer niet iemand te zijn en neem afstand van de persoon die jij denkt te zijn en het werk dat nooit jouw werk is geweest. Als je denken helder is verdwijnen alle concepten van wie je zou moeten zijn. Alles wat overblijft is vriendelijkheid.

Als je inziet dat je niemand bent, voel je je bij iedereen op je gemak. Je bent niemand en je sterft in die waarheid en dat is prachtig. Het maakt nederig en dankbaar. Als je niet meer gelooft in jezelf als identiteit, word je identiek aan alles en ervaar je de schoonheid van alles als jezelf. Zonder verhaal dat je afgebakend bent, ben je oneindig en ieder moment nieuw. Hierdoor kun je zonder terughoudendheid leven en alles geven wat je hebt. Ik ben dit op dit moment en alles is goed. 

 • Het ego is het denken geprojecteerd als een lichaam.
 • Elk verhaal dat we vertellen gaat over de identificatie met een lichaam.
 • Probeer niet iemand te zijn.
 • Als je inziet dat je niemand bent, voel je je bij iedereen op je gemak.
 • Als je niet meer gelooft in jezelf als identiteit, word je identiek aan alles en ervaar je de schoonheid van alles als jezelf.

17.              Identiteit

Identiteit bestaat alleen in het denken dat zijn eigen verhalen gelooft. Er is geen verhaal dat jij bent. Jij bent wat bestaat vóór alle verhalen. Zonder verhaal, zonder verleden en toekomst, ben je alles wat je moet zijn. Zonder verhaal ben je een naamloze, onbegrensde dwaas die gek is van liefde. Jij bent een niet-wetend bodemloos vat. Jij bent de ruimte van het niet-weten die tussen je gedachten is. Jij bent ononderbroken vreugde en verliefd op alles wat is.

Word wakker uit de droom over jezelf en ontdek dat er niets is dan jouw perceptie van de wereld om je heen. De mensen die je kent zijn je eigen projecties. Jij bent de enige die echt bestaat en de enige die overblijft. De hele wereld is voor jou. Het draait allemaal om jou. Jij bent het middelpunt van het universum. Alles gaat van jou uit en keert naar jou terug. Alles is oké als jij oké bent. Jij bent het begin en het einde, jij bent alles jij bent niets. Jij bent de realiteit, de natuur die volmaakt stroomt.

Leef zonder verwachtingen. Alles wat er gebeurt is nieuw en precies wat je op dat moment nodig hebt. Volg de loop der dingen, die altijd op het moment zelf wordt onthuld. Er is niets wat je moet doen, niemand die je moet zijn, geen verantwoordelijkheid, geen betekenis, geen lijden, geen dood. Alles valt keurig, moeiteloos in je schoot. Alles dient jou en jij bent dienstbaar aan alles. Geniet van de dingen die komen en gaan. Geniet van wat is en sta open voor wat komt.

Houd van jezelf en hecht niet aan concepten. Zonder verhaal ben jij de liefde zelf en ben jij je eigen liefdesaffaire. Kijk in de spiegel en word verliefd op jezelf. Kijk in de ogen van God, die zichzelf het leven heeft geschonken door jouw lichaam. Jij bent alleen maar liefde voor alles en iedereen die je tegenkomt.

 • Identiteit bestaat alleen in het denken dat zijn eigen verhalen gelooft.
 • Zonder verhaal, zonder verleden en toekomst, ben je alles wat je moet zijn.
 • Jij bent ononderbroken vreugde en verliefd op alles wat is.
 • Volg de loop der dingen, die altijd op het moment zelf wordt onthuld.
 • Geniet van wat is en sta open voor wat komt.
 • Kijk in de ogen van God, die zichzelf het leven heeft geschonken door jouw lichaam.

Spreuken

 • Als het denken helder is wordt het leven simpel en is alles volmaakt.
 • Niet-weten is de enige manier om te begrijpen.
 • Het denken dat niet weet, staat volledig open voor alles wat het leven brengt.
 • Doe één ding tegelijk, zonder verleden of toekomst.
 • Geen enkele gedachte is waar en alles wat je ziet klopt.
 • Gezond verstand lijdt nooit.
 • Omarm de pijn waar je niet van af komt, zonder verhaal.
 • Zie de waarde van schijnbare vergissingen.
 • Vrede is de natuurlijke toestand van het denken.
 • Niets buiten jezelf kan je vrede geven.
 • Niets maakt levenskrachtiger dan innerlijke vrede.
 • Ieder moment dat je beseft dat je genoeg hebt, ben je rijk.
 • Genot is een subtiele vorm van onbehagen.
 • Wie genot niet probeert vast te houden, kan zich er helemaal aan overgeven.
 • Alleen zonder het verlangen naar liefde, kun je ermee vervuld raken.
 • Wie het leed van een ander lijdt, is er niet om de ander te helpen.
 • De beste manier om mensen te leiden is ze hun eigen weg te laten vinden.
 • Als je niets probeert te veranderen, stroomt alles naar je toe.
 • Beslissingen nemen zichzelf.
 • Wie zijn gedachten niet gelooft, handelt zonder iets te doen.
 • Geniet ervan hoe het leven zich voor je ontvouwt.
 • Als je inziet dat je niemand bent, voel je je bij iedereen op je gemak.
 • Wie zichzelf niet ziet als identiteit, wordt identiek aan alles.
 • Geniet van wat is en sta open voor wat komt.
 • Zie hoe God zichzelf het leven heeft geschonken door jouw lichaam.