info@zenoadvies.nl

boek 4 The Work

Dit is een samenvatting van het boek ‘Vier vragen die je leven veranderen’. Ik heb het aangevuld met een aantal filmpjes van gesprekken die Katie tijdens seminars met deelnemers heeft gevoerd. Hierin zie je hoe The Work in de praktijk werkt. Het is geen therapie of een formule, maar een manier om zelf te ontdekken hoe je gedachten je in verwarring brengen en hoe je ervoor kan zorgen dat je denken weer helder wordt.

Joost van den Oever

Inhoud

Inleiding. 2

1. Enkele basisprincipes. 3

2. Het grote ongedaan maken.. 3

Werkblad: Oordelen-over-je-naaste. 3

De vier vragen:. 4

3. De dialoog aangaan.. 4

4. Partners en gezinsleven.. 4

5. Het onderzoek verdiepen.. 4

5.1      Is het waar?. 4

5.2      Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?. 4

5.3      Hoe reageer je als je die gedachte hebt?. 5

5.4      Wie zou je zijn zonder die gedachte?. 5

5.5      Keer het om… 5

6. The Work toepassen.. 6

6.1 Werk en geld.. 6

6.2 Zelfbeeld.. 6

6.3 Kinderen.. 6

6.4 Onderliggende overtuigingen.. 6

6.5 Alle mogelijke gedachten en situaties. 7

6.6 Het lichaam en verslavingen.. 7

6.7 Het ergste dat kan gebeuren.. 7

7. Vraag en antwoord.. 7

Inleiding

Je hoeft niet te lijden. De oorzaak van onprettige gevoelens is altijd een achterliggende gedachte. De vier vragen van The Work helpen je onderzoeken wat er niet klopt aan de gedachte. Ieders persoonlijke waarheid bestaat uit concepten en oordelen. Dit zijn vervormde beelden van de werkelijkheid. Wie in zijn gedachten gelooft voelt de emotionele kwelling die we lijden noemen. En voor wie zich gaat hechten aan zijn gedachten, wordt lijden een onvermijdelijk onderdeel van het leven.

De linkerhersenhelft van het menselijk brein wordt ook wel ‘de vertolker’ genoemd en is een onbetrouwbare bron van het vertrouwde, innerlijk verhaal dat ons ons identiteitsgevoel geeft. Het heeft de neiging om verhalen te creëren die niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid en die jou ervan moeten overtuigen dat hij alles onder controle heeft. ‘De Vertolker’ probeert ons persoonlijk verhaal (onze waarheid) kloppend te houden. Zo heeft de mens geleerd om zijn eigen persberichten te geloven. Daarom hechten wij ons eigenlijk niet aan mensen of dingen, maar aan onze perceptie van de waarheid en onze niet-onderzochte ideeën. Bespaar jezelf daarom het streven naar liefde, goedkeuring of waardering en ruil je integriteit niet in voor harmonie.

Spreuken

 • Of je houdt vast aan je gedachten of je onderzoekt ze. Een andere keuze is er niet.
 • De mensen om je heen zijn een spiegelbeeld van jouw denken.
 • God bespaar me het verlangen naar liefde, goedkeuring en waardering.
 • Niemand kan mij pijn doen. Dat is mijn taak.
 • Wil jij liever gelijk hebben of vrij zijn?
 • Ik weet het niet is mijn favoriete uitgangspunt.
 • Als ik mijn gedachten onderzoek laat ik niet mijn concépten los maar laten zij míj los.
 • Niets buiten je lichaam kan je ooit geven wat je zoekt.
 • Wie zich gedraagt als een leraar is bang om een leerling te zijn.
 • Zonder verhaal heb ik alles wat ik nodig heb.
 • Je enige probleem is je niet-onderzochte verhaal in het moment.

1. Enkele basisprincipes

Opmerken wanneer je gedachten tegen de realiteit ingaan

Het enige moment waarop we lijden, is als we onze gedachten willen geloven die niet kloppen met de realiteit. Als we de gedachten niet onderzoeken dan hechten we eraan en ontstaat het lijden. De stress komt voort uit het conflict van onze realiteit met dat wat is.

Je bij je eigen zaken houden

Het bemoeien met andermans of Gods zaken leidt tot verwijdering van jezelf. Als je mentaal in andermans zaken leeft, ben je nooit helemaal aanwezig. Door bewust aanwezig te zijn heb je nooit te veel zaken die je bezighouden. Je leven kan zelfs perfect verlopen zonder dat jij eigen zaken hebt.

Je gedachten met begrip tegemoet treden

Gedachten en gevoelens komen en gaan zoals de wolken in de lucht. Ze zijn onschadelijk, totdat we ons eraan gaan hechten en eraan vastklampen alsof ze waar zijn. Door er niet mee te strijden, maar ze te onderzoeken, kunnen we bevriend met ze raken.

Je bewust worden van je verhalen

Dagelijks ontstaan er verhalen en theorieën in je gedachten over het verleden of de toekomst. Als je deze verhalen niet kritisch onderzoekt, vormen zij voor jouw de waarheid. Jouw wereld bestaat dan voor een groot deel uit zelfbedachte verhalen die niet kloppen met de werkelijkheid en daardoor voor continue stress zorgen. Je bent dan een gelovige die leeft in z’n  eigen droom.

De onware gedachten achter het lijden

Als je oefent om afstand te nemen van onware gedachten, dan zal het na verloop van tijd een automatisme worden en dan zal al je lijden vanzelf oplossen.

Het Onderzoek

Het Onderzoek (The Work) biedt alle antwoorden die we nodig hebben om rust en vreugde te vinden.

2. Het grote ongedaan maken

Jouw waarheid is een weerspiegeling van je eigen denken. Je bent een verhalenverteller die zijn eigen gedachten op de wereld projecteert. The Work probeert niet het geprojecteerde te veranderen, maar de projector.

Werkblad: Oordelen-over-je-naaste

 • Wie maakt je boos of stelt je teleur?
 • Wat wil je dat er verandert?
 • Wat moet die persoon doen, zijn, denken of voelen?
 • Wat heb je van die persoon nodig?
 • Wat vind je van die persoon?
 • Wat wil je nooit meer meemaken met die persoon?

De vier vragen:

 1. Is het waar?
 2. Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?
 3. Hoe reageer je als je die gedachte hebt?
 4. Kun je een reden vinden om die gedachte los te laten?
 5. Kun je één vreedzame (stressvrije) reden vinden om die gedachte vast te houden?
 6. Wie zou je zijn zonder die gedachte?

Keer het om en kijk of de omgekeerde uitspraak net zo waar, of meer waar is.

 • Keer het om naar jezelf
 • Keer het om naar de ander
 • Keer het om naar het tegenovergestelde

3. De dialoog aangaan

The Work helpt je om bij jezelf naar binnen te kijken en de rust te voelen die al binnenin je leeft. Die rust is onveranderlijk, onbeweeglijk en altijd aanwezig. The Work brengt je ernaartoe. Het voelt als een echte thuiskomst.

4. Partners en gezinsleven

De mensen met wie we samenleven zijn de leraren die we het hardst nodig hebben, om ons de waarheid te laten zien die we niet willen zien, totdat we haar wél zien. Ze wijzen ons de weg naar onze vrijheid.

 

 

5. Het onderzoek verdiepen

The Work helpt je om je overtuigingen te onderzoeken en ongedaan te maken. Net zolang totdat je elk gevoel en iedere gedachte, persoon en situatie als vriend benadert. Totdat je uiteindelijk ontdekt dat je al jaren geen problemen hebt gehad.

5.1        Is het waar?

Om te ontdekken of iets echt waar is, kun je de vraag stellen: Wat is de realiteit van de situatie? Als iemand anders zijn/haar gedrag niet wil veranderen, dan is dat de realiteit die je niet kunt veranderen. ‘Hij moet niet zoveel tv kijken’, wordt dan: ‘Ik wil dat hij niet zoveel tv kijkt’. Er bestaat geen ‘moeten’ en ‘niet moeten’. Er bestaan alleen gedachten die je aan de werkelijkheid opdringt.

Vervolgens kun je je afvragen wiens zaak het is waar jij je druk over maakt: je eigen, die van de ander of Gods zaak (de realiteit). Als iemand anders moet veranderen is dat niet mijn zaak. Kijk dus als je een situatie wilt veranderen, hoe jíj je gedrag kunt aanpassen.

5.2        Kun je absoluut zeker weten dat het waar is?

De realiteit is dat de wereld altijd is zoals hij moet zijn. Door van de wereld te houden en de realiteit te omhelzen, verdwijnt alle stress en ben je volledig vrij.

Om te kijken of je zeker weet dat jouw gedachte waar is, kun je je vraag verdiepen door:

 • Je uitspraak aan te vullen met: ‘…en dat betekent dat…’ (Dit verduidelijkt je interpretatie van je uitspraak en de oorzaak van je stress.)
 • Je uitspraak aan te vullen met: ‘Wat denk je dat je dan zou hebben?’
 • Je af te vragen wat het ergste is dat kan gebeuren. (Als je uitspraak gaat over een angst.)
 • Je af te vragen wat er nu eigenlijk moet. (Hij sloeg mij -> Hij had mij niet moeten slaan.)
 • Stel jezelf de vraag: Waar is het bewijs?

5.3        Hoe reageer je als je die gedachte hebt?

Nadat je hebt ontdekt dat je gedachte misschien helemaal niet waar is, word je je nu bewust van de kracht van die gedachte en het onprettige gevoel dat die gedachte je geeft. Doordat je steeds meer gaat zien welk gevoel onware gedachten bij je oproepen, zal het lijden steeds sneller uit elkaar vallen.

 • Kun je een reden vinden om die gedachte los te laten?

Hier wordt niet gevraagd de gedachte los te laten! Door deze aanvulling word je je nog meer bewust van het onplezierige gevoel van de gedachte. Als je de waarheid ziet, laat de gedachte jou los.

 • Kun je één vreedzame (stressvrije) reden vinden om die gedachte vast te houden?

Hierdoor word je je bewust van de stress, de pijn en het lijden dat voortkomt uit die de gedachte.

5.4        Wie zou je zijn zonder die gedachte?

Sluit je ogen en stel jezelf voor hoe jij je bij die persoon zou voelen als je die gedachte niet zou hebben. Zou je leven in dezelfde situatie anders zijn zonder verhaal?

Soms hebben mensen hulp nodig om zich dit voor te kunnen stellen. Als ze het voor zich zien ontstaat rust, overgave, vrede, vrijheid, liefde, …. Zonder onze verhalen worden we niet alleen helder en onbevreesd, maar kunnen we ook onze volledige aandacht op de ander richten. We worden een en al waardering en dankbaarheid. Geluk is de natuurlijke staat van iemand die weet dat er niets te weten valt en dat we alles wat we nodig hebben al bezitten, hier en nu.

Door het onderzoek brokkelt onze identiteit steeds verder af. Het enige dat overblijft is de realiteit van dit moment, zonder de illusies van verleden of toekomst. We gaan ons steeds meer realiseren dat we in een paradijs leven, zonder het te weten.  

5.5     Keer het om

Keer het om en kijk of de omgekeerde uitspraak net zo waar, of meer waar is.

Door de omkering leer je inzien dat de oorzaak van je probleem niet ergens buiten je ligt. Niemand anders is verantwoordelijk voor jouw lijden. Door de waarheid te ontdekken kom je uit de slachtofferrol en ga je zelf de situatie veranderen.

 • Keer het om naar jezelf

‘Ik moet aardiger tegen mij doen.’

 • Keer het om naar de ander

‘Ik moet aardiger tegen hem doen.’

 • Keer het om naar het tegenovergestelde

‘Hij hoeft niet aardiger tegen mij te doen.’

De kracht van de omkering zit in de ontdekking dat jouw waarheid meestal een projectie is van je eigen denken.

Maak het vervolgens goed met jezelf door het goed te maken met de ander. Maak de ander deelgenoot van je openbaring of bied je excuses aan.

6. The Work toepassen

Er zijn verschillende domeinen waar het denken zorgt voor pijn en boosheid. Door je niet-onderzochte gedachten te doorzien, verdwijnt het drama en ben je vrij om te leven zonder problemen.

6.1 Werk en geld

We doen maar drie dingen in het leven: zitten staan en liggen. Succes is een illusie, een verhaal, een concept. Ieder probleem is een denkprobleem. Het enige dat we nodig hebben om te veranderen is ons denken. Alle zekerheid die je door geld denkt te krijgen heb je al.

Als iemand iets zegt waar je boos van wordt, dan onthult hij iets dat jij nog niet wilde zien. Als iemand je ergens van beschuldigt (‘Je bent een leugenaar!’) kijk dan of er een situatie in je leven was waarbij dit klopt. Als dat zo is, erken het dan en geef aan dat jullie nu een gemeenschappelijke waarheid hebben gevonden. De ander is nooit het probleem, maar jouw niet-onderzochte denken over de ander is het probleem. Wees dankbaar dat de ander jou helpt om jezelf te leren kennen.

6.2 Zelfbeeld

Al van kinds af aan ontwikkel je concepten en oordelen over jezelf. Dingen die je goed of juist niet goed kunt, karaktereigenschappen en persoonlijkheid. Bedenk als je jezelf oordeelt dat het niet over jou gaat maar over jouw gedachten die uit je brein voortkomen en die nog niet onderzocht zijn.

6.3 Kinderen

Ook kinderen en jongeren geloven in concepten die na onderzoek niets meer blijken te zijn dan bijgeloof.

6.4 Onderliggende overtuigingen

Onderliggende overtuigingen zijn de algemene versies van onze verhalen. Bijvoorbeeld:

 • Je leven moet een doel hebben.
 • Ik moet zoveel mogelijk dingen doen die mij gelukkig maken.
 • Werken is niet leuk.
 • Ik ben verantwoordelijk voor de keuzes van mijn kinderen.
 • Mensen moeten rekening met mij houden.
 • Mensen moeten waardering voor mij hebben.
 • Het leven is hard.
 • De dood is iets verdrietigs.
 • Je mag niet aan jezelf denken.

Als je je onderliggende overtuigingen niet onderzoekt, worden het bouwstenen van de concepten waar jij je leven op bouwt.

Het leven is prachtig, als je het eenmaal begrijpt. Er gaat nooit iets verkeerd in het leven. Het leven is het paradijs als we ons niet hechten aan onze niet-onderzochte verhalen. We zijn niet van onszelf, we zijn wat is.

Neem geen beslissingen meer maar wacht gewoon af en kijk toe. Beslissingen worden op het juiste moment genomen dus laat het wanneer, waar en hoe los. Zonder beslissingen is er geen geplande toekomst. Klamp je niet vast aan de onderliggende overtuiging dat je je toekomst in de hand hebt. Het leven ontvouwt zich voor je neus en je innerlijke stem vertelt je wat je op ieder moment en stapje voor stapje moet doen.

‘Wie in harmonie beweegt met het moment weet altijd het juiste te doen.’ (Tao Te Ching)

Je kunt je gedachten niet loslaten, omdat je ze zelf niet gemaakt hebt. Ze ontstaan in je denken en gaan ook vanzelf weer weg. Mensen die proberen hun verhaal te veranderen, werken aan het geprojecteerde beeld in plaats van aan de projector. Als je je gedachten met begrip tegemoet treedt en onderzoekt, verandert de projector en daarmee jouw perceptie van het leven en de wereld.

 

6.5 Alle mogelijke gedachten en situaties

Doe The Work als je je niet helemaal op je gemak voelt of onprettige gevoelens hebt. Bedenk dat alles een spiegelbeeld is van jouw denken, dat onderzocht moet worden om jezelf te bevrijden en tot zelfrealisatie te komen. Door je oordelen om te keren blijken je problemen niets meer te zijn dan verkeerde voorstellingen in je eigen denken. Bij sommige situaties (oorlog, armoede, ziekte) is het gemakkelijker om ‘mijn denken’ in te vullen in plaats van de situatie waarover het gaat. Ik ben boos op bureaucraten omdat ze mijn leven ingewikkeld maken, wordt dan: Ik ben boos op mijn denken omdat het mijn leven ingewikkeld maakt.

Als je niet goed weet waarom je je onprettig of gespannen voelt, kun je een brainstorm oefening doen die je helpt om het werkblad in te kunnen vullen.

6.6 Het lichaam en verslavingen

Het lichaam heeft geen probleem. Het probeert in balans te blijven en zichzelf te genezen. Ons probleem is de gedachte die we geloven en die soms uitgroeit tot dwang en verslaving. Verslaving is een concept in je denken dat zegt dat je iets moet doen. Door die gedachte te geloven en eraan te hechten, raak je verwijderd van de realiteit. Je lichaam kan nooit een probleem zijn als je denken gezond is. Daarom is het niet belangrijk hoe goed je lichaam werkt of hoe goed het eruit ziet. Het is niet jouw zaak om te oordelen over je lichaam en te bepalen hoe het er op dit moment uit moet zien.

6.7 Het ergste dat kan gebeuren

Ook de ergste dingen uit je leven kun je tegemoet treden met onvoorwaardelijke liefde. Het verhaal in ons hoofd maakt van een pijnlijke gebeurtenis tot een nachtmerrie. De pijn die we voelen over ons verleden, wordt in het heden gecreëerd.

De dood is gelijk aan het leven. Mensen zijn bang voor de dood van hun identiteit, wat niet meer is dan een concept of een verhaal in hun denken. Sommige mensen zijn bang om de controle te verliezen, terwijl ze die in werkelijkheid nooit hebben gehad. Zonder keuze is er geen angst. Er bestaat geen ‘ik’. Als je slaapt en niet droomt, dan is er geen verhaal. Dat zou je kunnen zien als de dood. Als ’s morgens de identificatie van je ‘ik’ wakker wordt, begint je verhaal weer en gaat je leven weer verder. Pas als we ons verhaal onderzoeken en begrijpen, kunnen we bevriend raken met het ergste dat kan gebeuren.  

7. Vraag en antwoord

Lijden komt doordat je je hecht aan een diep verankerde overtuiging. Als je helemaal opgaat in je verhaal is dat je identiteit die jij altijd probeert te verdedigen. Fysieke pijn is ook niet echt. Het is altijd aan het weggaan en nooit aan het komen. Het moment van pijn is altijd voorbij. De realiteit is altijd het moment van het verleden. Als je denkt dat je een probleem hebt, ben je nog niet klaar met je Work.

Bied geen weerstand tegen je gedachten, maar laat ze vrij. Een gedachte is als je kind dat bij je komt om iets te vertellen of te vragen. Het einde van de strijd met mijn gedachten is het einde van de strijd met de rest van de wereld.

Gedachten verliezen hun macht over ons als we ons realiseren dat we het denkwerk helemaal niet zelf doen. Gedachten verschijnen gewoon in ons hoofd. Zonder de denker kan het lichaam prima functioneren.

Vergeving is de ontdekking dat wat jij dacht dat gebeurde, helemaal niet gebeurd is. Totdat je kunt zien dat er niets te vergeven valt, heb je nog niet echt vergeven. Niemand heeft ooit iemand anders kwaad gedaan. Het verschrikkelijke bestaat alleen in je niet-onderzochte gedachten over wat er gebeurd is.

Ieder van ons heeft al het vredige denken dat we zoeken. Het wonder van de liefde openbaart zich aan jou als je aanwezig bent in het moment. In het moment kun je helder zien wat je bent zonder toekomst of verleden. Het moment heeft geen verhaal.

Door op ieder moment je verhaal los te laten en de realiteit te accepteren, kun je vriendelijk, juist en efficiënt reageren. Zonder je verhaal heb je alles wat je nodig hebt. Vraag jezelf in iedere situatie af: Wie ben ik nu zonder het verhaal?

God (Ik Ben) is dat wat is. De mens heeft een vervormd beeld van God door alle waarheden die ze hieraan hangen. Als alle zogenaamde waarheden wegvallen kom je tot de ware intimiteit, de God-realisatie.

Wie in het moment gelukkig is, hoeft niet uit te kijken naar de toekomst. Het denken smelt samen met het hart en komt in zichzelf tot rust, als zichzelf. Pas als er begrip is voor het verhaal, is er vrede.

Youtube

Introduction

Being Gay

Mom being happy

Weight, Sex and Adultery

Cancer

He shouldn’t die https://www.youtube.com/watch?v=R25IrdnvJeo&list=RDk8f0empn4kM&index=31

Racism & prejudice

https://www.bing.com/videos/search?q=katie+byron&&view=detail&mid=09BF9503EA9979D3FFE509BF9503EA9979D3FFE5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dkatie%2520byron%26qs%3Dn%26form%3DQBVRMH%26sp%3D-1%26pq%3Dkatie%2520byro%26sc%3D3-10%26sk%3D%26cvid%3DBF51135F078A4BA5A0C443DF644F5B69