info@zenoadvies.nl

boek 5 De kracht van het NU

De kracht van het NU

– Eckhart Tolle –

De kracht van het Nu beschrijft een boodschap die wereldwijd al miljoenen mensen heeft bereikt. Het helpt mensen om los te komen van hun verleden en zich geen zorgen meer te maken over de toekomst. Het Nu is het enige dat bestaat en de enige manier om te Zijn. Alleen in het Nu ben je één met het leven en met je diepste zelf.

Het boek is geschreven in een vorm van vraag en antwoord, waardoor de verschillende thema’s verspreid zijn door het hele boek. In onderstaande samenvatting heeft Joost van den Oever de belangrijkste thema’s op een rij gezet. Hij heeft zich hierbij zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke tekst gehouden, maar benadrukt dat het zijn persoonlijke interpretatie is van De kracht van het nu.

Inhoud

1. Zijn 2
2. Nu 2
3. Tijd 2
4. Problemen 3
5. Verstand 3
     5.1 Identificatie met je verstand 3
     5.2 Dwangmatig denken 4
     5.3 Stoppen met denken 4
          5.3.1 De denker waarnemen 4
          5.3.2 Concentreer je op het nu 4
6. Emotie 5
     6.1 Positieve emotie 5
     6.2 Verlangen en begeerte 5
     6.3 Emotionele pijn 6
7. Het pijnlichaam 6
     7.1 Zelfmedelijden 6
     7.2 Weerstand 6
8. Ego 7
     8.1 Trots 7
     8.2 Minderwaardig 7
     8.3 Drama 7
9. Onbewust 8
10. God 8

 

1. Zijn
Zijn betekent in het moment aanwezig en bewust zijn.
Door te zijn ben je de persoon die je ten diepste bent.
Je bent verbonden met alles wat is en een onderdeel van een groter geheel.
Zijn stijgt uit boven het verstand en biedt innerlijke stilte, rust en vrede.
Het is de staat van totale aanwezigheid (Satori).
Probeer Zijn niet te begrijpen.
Kom uit je hoofd en wees aanwezig.
Je kunt het alleen voelen als je verstand zwijgt.

Stel jezelf de vraag: Is er vreugde, ongedwongenheid en lichtheid bij wat ik doe? Als dat niet zo is, dan ligt de tijd over het huidige moment en ervaar je het leven als een last.
Verzet je niet tegen het hier en nu en geef je volledige aandacht aan het moment.
Aanvaard wat is en richt je niet op een te bereiken resultaat.
Door te Zijn, ontstaan wijsheid, nieuwe inzichten en creatieve gedachten.
Lijden en onophoudelijk denken verdwijnen door te Zijn.
Ongeluk en worsteling maken plaats voor vreugde en gemak, en alles wat je doet straalt zorg en liefde uit.

2. Nu
Als het verstand zwijgt, ben je in het Nu.
Het Nu is alles wat je ooit zult hebben.
Het Nu is het enige dat bestaat en de enige manier om te Zijn.
In het Nu ben je één met het leven en met je diepste zelf.
Er bestaat geen verlossing in de toekomst, alleen nu.

Wie aanwezig is in het Nu, kan niet ongelukkig zijn.
Zelfmedelijden en ergernis kunnen daar niet overleven.
Het Nu kun je altijd aan, maar tegen de toekomst kun je nooit op.
Breek met je oude patroon om in het verleden of de toekomst te leven en stap dagelijks zoveel mogelijk uit de tijdsdimensie.
Door in de toekomst of het verleden te leven, en kostbare momenten in het Nu te negeren, gaat het leven aan je voorbij en verdwijnt je ware aard.
Alles verdient aandacht, maar niets is van belang.
Streef geen doelen na uit angst, ontevredenheid of minderwaardigheid.
Wees niet passief uit angst voor mislukking.
Leer van het verleden en maak plannen voor de toekomst, maar blijf er niet in hangen.
Als je beseft dat je compleet bent, doe je alles met speelse en vreugdevolle energie.
Het enige dat echt bestaat is het Nu en het Nu staat buiten de tijd.

3. Tijd
Tijd bestaat niet en is een door de mens voortgebrachte illusie.
Tijd kan alleen bestaan door het verstand.
Kloktijd is de tijd die je gebruikt voor praktische problemen.
Psychologische tijd gaat over verleden en toekomst.
Te veel verleden zorgt voor schuldgevoel, spijt, wrok en bitterheid.
Te veel toekomst zorgt voor vrees, spanning, stress en zorgen.
De kracht en de schoonheid van het Nu worden verduisterd door psychologische tijd.
Door ophoping van psychologische tijd ontstaat negativiteit.
Zonder psychologische tijd ontleen je je zelfgevoel aan Zijn.
Gebruik de kloktijd en bevrijd je van psychologische tijd.
Je verstand probeert je in de tijd gevangen te houden.
Wie zich identificeert met zijn verstand, zit vast in de tijd en leeft alleen nog maar vanuit verleden en toekomst.
Het verleden bepaalt zo je identiteit en de toekomst belooft bevrediging en verlossing.
Het verleden is een herinneringsspoor, en de toekomst een projectie van je verstand.
Stress ontstaat doordat je in het heden bent, maar in de toekomst wilt zijn.

4. Problemen
Problemen bestaan niet. Er zijn alleen situaties die je aan moet pakken of die je moet laten zijn en later moet aanpakken.
Problemen komen uit het verstand en zonder tijd kunnen ze niet overleven.
Wie een probleem schept, creëert pijn voor zichzelf en voor anderen.
Situaties die je later moet aanpakken maar nu niet los kunt laten, worden een deel van je zelfgevoel.
Ze vormen je levenssituatie, die alleen kan blijven bestaan door psychologische tijd.
Bied geen weerstand aan wat gebeurd is, verzet je niet tegen wat is en houd je aandacht niet op de toekomst gericht.
Verwacht je geluk niet van andere mensen of omstandigheden.
Je zelfgevoel en de vrede van het moment zijn niet afhankelijk van omstandigheden.

5. Verstand
Soms gaan je gedachtenprocessen over wat je ziet, hoort, ruikt, voelt of denkt.
Vaak gaan ze over verleden of toekomst en ga je je erdoor zorgen maken. Het verstand is gebonden aan tijd en kan niet bestaan in het Nu.
Het verstand weet niet en kent niet.
Het weet alleen maar feiten en informatie over alles wat we waarnemen.
Het is een probleemoplosser die je alleen moet gebruiken voor praktische doeleinden.
Het is een voortreffelijk instrument dat je na gebruik weer op moet bergen.
Je verstand wil controle en blijft daardoor constant aan het werk.
Oude patronen van denken, emoties, gedrag, reacties en verlangens, blijven zich eindeloos herhalen en sluiten je af van het Nu.
Het verstand schept een obsessie voor de toekomst, als ontsnappingsmogelijkheid uit het onbevredigende heden.

Als je je verstand niet onder controle hebt, gebruikt het jou.
Als het verstand controle krijgt over meer dan alleen praktische problemen, wordt het een zelfdestructieve parasiet.
Je verstand wordt zo een entiteit die jou in bezit heeft genomen, waarvan jij denkt dat jij dat bent.
Als je verstand jou gebruikt, heb je je er onbewust mee geïdentificeerd

5.1  Identificatie met je verstand
Tijdens het volwassen worden heb je een beeld gevormd van wie je bent, op basis van je persoonlijkheid en je ervaringen.
Je gedachten komen uit je geconditioneerde verstand en interpreteren het heden op basis van het verleden.
Je verstand geeft hierdoor een vertekend beeld van je werkelijke identiteit en houdt je gevangen in een onecht beeld van jezelf.

Het verstand probeert het Nu te begraven onder verleden en toekomst.
Het projecteert zichzelf in de toekomst om te kunnen overleven.
De identificatie met je verstand schept percepties die je afsnijden van de wereld om je heen, waardoor je niet aanwezig kunt zijn in ’t Nu.
Leer je identificatie met je verstand op te geven.
Je denken bepaalt niet je identiteit en je bestaat niet als je denkt, maar als je bent.

5.2 Dwangmatig denken
Het grootste deel van je gedachten herhaalt zichzelf en is nutteloos.
Het denken wordt een doel op zich en is onvruchtbaar, krankzinnig en destructief.
Dwangmatig denken is een collectieve ziekte geworden.
Het is een kwelling waar bijna iedereen aan lijdt.
Het is een ziekte die ontstaat als er geen evenwicht is.
Het onophoudelijke mentale lawaai blokkeert de ingang naar de stilte.
Het creëert angst, zorgen, lijden, ziekte en het kost veel energie.
Het is verslavend omdat je denkt dat je alleen maar bestaat als je denkt.
Hierdoor is de dwangmatige denker afgesneden van zichzelf.

5.3 Stoppen met denken
Om te stoppen met denken kun de identificatie met je verstand opgeven, of in contact komen met je innerlijk lichaam. Geef je hierbij over aan wat is.

5.3.1 De denker waarnemen
Je hebt je verstand pas onder controle als je het uit kunt zetten en je de onvrijwillige gedachtenprocessen het zwijgen oplegt.
Als je beseft dat jij niet de denker bent, kun je hem waarnemen.
Als waarnemer van je verstand ervaar je een nieuwe dimensie van het bewustzijn.
Luister naar je gedachten, observeer je verstand en glimlach erom.
Neem de inhoud van je verstand niet meer zo serieus.
Beoordeel of veroordeel niet en besef dat jij boven je verstand staat.
Je verstand verliest haar macht doordat je het niet meer van energie voorziet, door je je ermee te identificeren.

5.3.2 Concentreer je op het nu
Als je je concentreert op het nu, doorbreek je de onvrijwillige gedachtenprocessen.
Word je bewust van het huidige moment.
Richt je op al je zintuigen en je ademhaling en word je bewust van een sterk gevoel van aanwezigheid.
Richt je op je innerlijk lichaam, waar je Zijn kunt voelen als het energieveld dat in het hele lichaam doordringt en leven schenkt aan elke cel.
Door aanwezig te zijn kan het innerlijk lichaam zich verbinden met al het leven en het ongemanifesteerde leven.
Door de verbondenheid met je innerlijk lichaam, blijf je in het Nu.
Voel je hele lichaam van binnenuit, als één enkel energieveld.
Heb aandacht voor je emotie door het te observeren, te voelen, te erkennen en te accepteren, zonder erover na te denken.

Als de gedachte tot zwijgen komt, ontstaat er een gat van ‘niet denken, waardoor je een vrede en stilte in jezelf ervaart.
Het ‘niet denken’ zal steeds langer en dieper worden geeft je de vreugde van Zijn.
Het diepere weten, dat het verstand niet kent, heeft een diepe liefde en eerbied voor alles wat is.
Je ontdekt een hoger bewustzijnsniveau, waarbij het denken slechts een klein onderdeel van je intelligentie is.
Je bent waakzamer, alerter en helemaal aanwezig.
Je lichaam wordt gezonder en krijgt energie.
Door dit zuivere bewustzijn kom je los van de wereld.
Het maakt je niet zelfzuchtig, maar onbaatzuchtig.
Wijsheid en nieuwe inzichten komen voort uit niet denken en innerlijke stilte.
Je ontwaakt, ontdekt schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde en innerlijke vrede.

6. Emotie
Emotie betekent verstoring en ontstaat van buitenaf.
Een emotie is de reactie van het lichaam op het verstand.
Het verstand probeert vervolgens de emotie te verklaren.
Om grip te krijgen op de emotie, plaatst het verstand de emotie binnen je referentiekader, waardoor je zelfgevoel bevestigd en gevoed wordt.
Emoties geven hierdoor maar een glimp van de werkelijkheid.

Alle emoties komen voort uit de oer emoties angst of pijn.
Het verstand projecteert angst naar het verleden en de toekomst.
Zo ontstaan bezorgdheid, spanning en zelfs fobieën.
Je emotie wil je in haar macht krijgen door je te laten geloven dat jij je emotie bent.
Als jij denkt dat jij je emotie bent, dan houd je het probleem in stand.
Gedachte en emotie voeden elkaar en creëren een vicieuze cirkel.
Hoe meer jij je identificeert met je emotie, hoe sterker de emotionele lading.

Als je je emoties wilt begrijpen, luister dan naar je lichaam.
Door je emotie te observeren, word je je hier bewust van en ben je de emotie niet meer.
Besef hoe je verstand de emotie vertaalt en omzet naar boosheid of pijn.
Neem je verstand waar en stap uit deze reactiepatronen.
Observeer de gedachte, voel de emotie en observeer je reactie.
Zorg dat de reactie of de emotie niet de leiding neemt, waardoor jij de emotie wordt.
Veroordeel of analyseer niet wat je waarneemt en wees de zwijgende toeschouwer.
Laat het zijn wat het is en ervaar de innerlijke vrede die dat geeft.
Kom pas in actie als dat nodig is.

6.1  Positieve emotie
Positieve emoties, zoals liefde, vrede en vreugde, ontstaan van binnenuit.
Ze zijn gekoppeld aan Zijn en ontstaan als je stopt met denken.
Deze plotseling ervaringen gaan veel dieper dan emoties en kenmerken zich door een innerlijke stilte, gevuld met vreugde of liefde.
Ze ontstaan tijdens het waarnemen van grote schoonheid, bij zware lichamelijke inspanningen, of bij gevaar.
Bij veel mensen gebeurt dit maar zelden en alleen toevallig.

6.2 Verlangen en begeerte
Verlangen en begeerte komen voort uit het verstand, dat verlossing of vervulling zoekt buiten zichzelf en in de toekomst.
Wie zich identificeert met zijn verstand, ís de begeerte.
Door je verstand waar te nemen en je je er niet mee te identificeren, kom je los van je begeerten en van je emotionele pijn.

6.3 Emotionele pijn
Emotionele pijn komt door het niet aanvaarden van wat is.
Het ontstaat door het verstand en uit zich in veroordeling en negativiteit.
Negativiteit houdt verandering tegen en is besmettelijker dan een ziekte.
Het brengt jezelf en je omgeving naar beneden.
Wie zich niet identificeert met het verstand en het Nu erkent, is vrij van emotionele pijn.
Je kunt niet ongelukkig zijn en tegelijkertijd aanwezig in het Nu.

7. Het pijnlichaam
Elke emotionele pijn laat een restje achter dat in je voortleeft.
Het vermengt zich met pijn uit het verleden en nestelt zich in je geest en lichaam.
De opgehoopte pijn is een opzichzelfstaande entiteit en heet het pijnlichaam.
Het pijnlichaam kan constant actief zijn, maar het kan ook sluimeren.
Gebeurtenissen die resoneren met pijn uit het verleden, activeren het pijnlichaam.
Het kan vormen aannemen zoals ontevredenheid, irritatie, boosheid, somberheid en ziekte.

7.1 Zelfmedelijden
Door je pijn te koesteren, heb je pijn nodig om je slachtoffer te kunnen blijven voelen.
Dit komt doordat je je met je pijn hebt geïdentificeerd en je er je zelfgevoel aan ontleent.
Als jij je pijn bent, dan neemt het bezit van je en zal het zich blijven voeden met pijn en negativiteit.
Negativiteit is verzet tegen wat is en houdt onwenselijke situaties in stand.
Het is volkomen onnatuurlijk en het is alleen te vinden bij de mens.
Het pijnlichaam dat zich kan blijven voeden met pijn en negativiteit, kan een monster worden, die anderen of jouzelf kapot probeert te maken.
Identificeer je niet met je pijnlichaam.
Word je bewust van je pijnlichaam en wees aanwezig.
Lijden kan alleen bestaan in de tijd en kan niet overleven in het Nu.
Wees aanwezig en neem waar wat er in je omgaat.
Observeer de dwangmatige behoefte om erover te denken en te praten.
Observeer je gehechtheid aan je pijn en het plezier dat ongelukkig zijn je biedt.
Observeer je pijnlichaam, maar ga er niet over nadenken.
Laat voelen niet overgaan in denken waardoor je verstand het omzet naar boosheid of pijn.

7.2 Weerstand
Verzet je niet tegen je pijnlichaam.
Ook al zijn je gedachten en emoties gerechtvaardigd, verzet je niet tegen wat is.
Verzet leidt tot innerlijk conflict en daardoor tot meer pijn.
Ga nooit tegen het huidige moment in, maar maak er je bondgenoot van.
Aanvaard het als iets wat op dat moment is.
Als je onvrede aanvaardt, verandert het in vrede.
Als het pijnlichaam niet langer gevoed wordt, zal het langzaam afsterven.
Het pijnlichaam kan niet langer bestaan als je leeft in het Nu.
Aanvaard het Nu en verzet je niet tegen wat er al is.

8. Ego
Het ego is het niet-geobserveerde verstand.
Het ego wordt bepaald door het zelfbeeld dat je verstand gevormd heeft op basis van je persoonlijkheid en je ervaringen.
Het ego ziet zichzelf als een losstaande entiteit in een vijandig heelal.
Het ego wil zekerheid en controle en houdt zich zoveel mogelijk vast aan het bekende.
Het ego is kwetsbaar en voelt zich altijd bedreigd.
Het verstand kan hierdoor constant de emotie angst voortbrengen.
Angst voor het onbekende en angst om niet te voldoen aan de verwachtingen van anderen.
Het voortdurende verzet van het ego belemmert de energiestroom van het lichaam.

8.1 Trots
Alle angst is terug te voeren op angst van het ego voor de dood.
Het ego is bang om ongelijk te hebben en daardoor een stukje dood te gaan.
Het zelfbeeld en de eigenwaarde mogen niet geschaad worden.
Daarom heeft het ego een dwangmatige drang om voor zichzelf op te komen.
Het ego verdedigt niet jou, maar een zelfgecreëerde identiteit.

8.2 Minderwaardig
Het ego kent ook een diepgeworteld besef van onvolkomenheid.
Bij sommige mensen is dat bewust en uit het zich in minderwaardigheid.
Bij anderen is het onbewust en uit het zich in het verlangen om geliefd te zijn.
Hierdoor zoeken mensen naar personen, of activiteiten waarmee ze zich kunnen identificeren.
Ze streven naar rijkdom, succes, macht, erkenning, of een speciale relatie.
Ze zoeken vervulling om het gat in hun ziel te dichten en zo hun ego te bevredigen.
Door deze dingen los te laten, zal je ontdekken dat je identiteit niet in deze dingen te vinden is.

8.3 Drama
Het ego brengt drama voort.
Mensen houden van hun levensdrama.
Hun verhaal is hun identiteit.
In pijn en lijden kan door het ego veel geïnvesteerd zijn.
Door de slachtofferrol van het ego, wordt het zelfgevoel bevestigd en versterkt.
Bevrijding van problemen betekent daarom voor veel mensen verlies van hun zelfgevoel.

Al het lijden komt voort uit het ego en is het gevolg van verzet.
Doe wat je moet doen, maar aanvaard wat is.
Wie aanvaardt wat is heeft geen drama in zijn leven.
Wie volledig bewust is heeft geen conflicten.

Vergeven is je verdriet loslaten.
Het verstand kan niet vergeven, omdat het strijd nodig heeft om te overleven.
Wie zich met zijn verstand identificeert, wordt door zijn ego geleefd.
Door je hiervan bewust te worden, verbreek je de identificatie ermee.
Als je het ego loslaat, wordt het zelfgevoel niet meer beïnvloed door je verstand en dus ook niet meer door gelijk of ongelijk.

9. Onbewust
Wie zich met zijn verstand identificeert is onbewust.
Onbewustheid ontstaat door de ontkenning van wat is.
Mensen die klagen zijn onbewust en verzetten zich tegen wat is.
Dit uit zich in een continue achtergrondruis van onbehagen, ontevredenheid, verveling en nervositeit.
Om hiervan af te komen zoeken mensen korte pleziertjes, die slechts korte verlichting geven en dwangmatig of verslavend kunnen worden.
Om te ontdekken hoe bewust je bent, kun je je de vraag stellen:
Wat gaat er in me om, voel ik me op mijn gemak, voel ik achtergrondruis en waar verzet ik me tegen?

Verzet je niet tegen het hier en nu.
Je kunt je levenssituatie verbeteren, maar niet je leven.
Keer de situatie de rug toe, verander hem of aanvaard hem.
Als je de situatie aanvaardt, verzet je dan niet en geef je over.
Als je de situatie de rug toe keert, of verandert, pas dan op voor negativiteit.
Het maakt niet uit wat je doet, maar geef jezelf helemaal, vermijd innerlijk conflict en geniet ervan.
Erken je angst en wees er helemaal bij aanwezig, maar laat de angst niet in je hoofd komen.
Wie zich overgeeft bevrijdt zichzelf en heeft geestelijke kracht.

10. God
Door elk levend wezen als een afzonderlijke entiteit te zien, kan het bewustzijn zich vermommen in een vorm.
De mens heeft zich volkomen geïdentificeerd met zijn vermomming en kent zichzelf alleen nog als vorm.
Daarom leeft de mens in voortdurende angst voor vernietiging van zijn vorm.
Door je verstand te observeren vervagen de vormen van het verstand en ontwaakt het bewustzijn uit de droom van identificatie met vormen.

Het geheim van het leven is te ontdekken dat de dood niet bestaat.
Aan het einde van je leven wordt je verlost van alles wat je niet bent.
Verlossing is vrijheid van angst, lijden, dwangmatig denken en tijd.
Het geeft vreugde die nergens van afhankelijk is en geen oorzaak heeft.
Het geeft de vrede van God als je eigen natuurlijke toestand.
Een vrede die zo enorm is dat alles wat geen vrede is erin verdwijnt.
Ook als je niet gelukkig bent behoud je een diepe innerlijke vrede.
Het is God kennen als je eigen diepste essentie.

Het wezen van alle dingen is leegte en er is niets dat zoveel op God lijkt als de stilte.
Je vindt God op het moment dat je beseft dat je God niet hoeft te zoeken.
Je komt er op het moment dat je beseft dat je er al bent.