info@zenoadvies.nl

boek 2 Zhuangzi

De tao van Joost (deel 2)

De Zhuangzi is het tweede boek van het Taoïsme, geschreven door de Chinese dichter en filosoof Zhuang Zi en brengt de thema’s van het taoïsme in de praktijk. Zhuang Zi zegt: Wie weet spreekt niet en wie spreekt weet niet. En: Als je de Tao in woorden uitdrukt is het de Tao niet meer. Met enige aarzeling heb ik daarom deze samenvatting gepubliceerd. Ook nu weer is het mijn persoonlijke interpretatie van dit prachtige boek. Als het je aanspreekt, lees dan zelf het boek en ontdek hoe jij je tao kunt vinden.

Joost.

1. Ga met de stroom mee

Ga geheel met de dingen mee, dan zal alles tot je komen.

De ware mens biedt geen weerstand aan ellende, noch gaat hij prat op welslagen.

Hang niet aan wat je wilt en houd niet halsstarrig vast aan een doel.

Wie de Tao bereikt, vergeet zijn verlangens.

Wie zich tegen de dingen af gaat zetten heeft geen ruimte meer voor zichzelf.

Onderwerp je en wees bescheiden.

2. Bewaar je hemelse natuur

Volg de gang van de wereld, voed de harmonie, maar houd vast aan je deugd.

Handel overeenkomstig het tijdperk, zonder jezelf daarvoor op te offeren.

Wees meegaand, maar zonder je aan te passen.

Bewaar je hemelse natuur. Wees voorzichtig en verlies haar niet.

Wat tegen de natuur ingaat geeft altijd verdriet.

Bij wie slonzig omgaat met zijn ingeboren natuur, zullen begeerte en haatgevoelens zijn natuurlijke weg als onkruid overwoekeren.

Wie zijn natuurlijke weg volgt, voelt zich zo goed, dat hij vergeet wat goed voelen is.

3. Laat omstandigheden je geluk niet beïnvloeden

Omstandigheden zijn als de jaargetijden.

Wees vrolijk of ernstig met de wisselende jaargetijden en wees in het reine met alle dingen.

Het ware geluk is niet afhankelijk van de omstandigheden.

Als omstandigheden de Tao blokkeren, ontstaat stagnatie die het leven kan schaden.

Wie leeft volgens de Tao, verhindert dat hij door dingen geschaad wordt.

Laat je harmonie niet verstoren door zorgen.

4. Breng rust en Harmonie

Verblijf in hoge stilte en je hemelse licht wordt opgemerkt door mens en dier.

Wie leeft volgens de Tao brengt rust en harmonie.

Mensen spiegelen zich aan stilstaand water.

5. Bescherm je tegen vreugde en verdriet

Vind vreugde in omgang met anderen, maar wel door jezelf daarbij te beschermen.

Wees met niets nauw betrokken en sta nergens ver vanaf.

Wees aan niets gebonden.

Je lichaam, je levensloop, je kinderen, het is niet van jou, maar door moeder natuur aan je toevertrouwd.

Wie verstaat zelf gelukkig te zijn, is nooit bang iets te verliezen.

Heb vrede met de tijd, berust in zijn gang, en verdriet noch vreugde zal in je binnendringen.

6. Bescherm jezelf tegen emoties

Vergrendel je vanbinnen en vergrendel je vanbuiten.

Laat ongeluk je niet raken en geluk je niet beroeren.

Laat de hemel binnen in je, maar houd de mensen buiten jezelf.

Laat gevoelens van anderen geen grip krijgen op je persoonlijkheid.

Verberg al je zorgen en respecteer je innerlijk gevoel.

Wie zijn persoonlijkheid niet laat verwonden door liefde en haat, volgt zijn natuurlijke weg, zonder iets aan het leven toe te willen voegen.

7. Wees onopvallend

Wees onopvallend.

Een nutteloze boom leeft het langst.

Houd je talent intact en geef je deugd geen gestalte.

Ontwikkel je kennis in rust. Gebruik haar niet om te handelen en verberg je deugd.

Wie de oprechtheid van zijn inborst niet weet te camoufleren, beïnvloedt anderen en anderen beïnvloeden hem.

Schitter niet en vergaar geen faam, zodat je succes en roem kunt ontlopen.

Handel alleen wanneer het niet anders kan.

8. Spreek niet over de Tao

De Tao kennen is makkelijk, er niet over spreken is moeilijk.

Weten maar niet spreken, brengt je tot de hemel.

Wie weet spreekt niet, wie spreekt weet niet.

Woorden bestaan vanwege hun betekenis. Als je de betekenis begrepen hebt, dan kun je de woorden vergeten.

Als je de Tao in woorden uitdrukt is het de Tao niet meer.

Praat niet over de schoonheid van het leven, maar beleef het.

9. Zoek niet naar kennis

Zoek niet langer naar de reden waarom.

Wie wil weten wat hij niet kan weten, beschadigt zichzelf.

De ware natuur heeft een perfecte ratio, maar geeft daar geen uitleg van.

Bekommer je niet om de hemel, de mens, het begin of het einde.

Discussieer niet over natuurlijke wetmatigheden.

Ieder ding heeft zijn eigen hoedanigheid en authenticiteit.

Wie onderscheid maakt tussen goed en slecht, brengt ongelijkheid.

10. Weet dat je niet weet

Het wezen van God is niet te bevatten. Bevat je het wel, dan is het God niet.

Dat wat alles vormgeeft, heeft zelf geen vorm en heeft geen naam.

Zuiver je hart, louter je geest en verwijder je kennis.

Wie weet stil te staan bij wat hij niet weet, heeft het allerhoogste bereikt.

Onzekerheid, twijfel en humor brengen harmonie.

11. Jaag niet naar medemenselijkheid en gerechtigheid

Medemenselijkheid en gerechtigheid lopen uit op huichelarij.

Wie anderen vermaakt, wordt hier zelf gelukkig van, maar beïnvloedt hiermee zijn natuurlijke weg.

Iedere vorm produceert een andere vorm.

12. Leef

Wees eerlijk met jezelf als je iets onderneemt.

Laat je niet leiden door je wensen en begeerten, maar leg ze ook niet aan banden.

Wees behoedzaam als je iets begint, dan slaag je in alles wat je onderneemt.

Vind vreugde in je eigen doelstellingen, zonder je aan de wereld te onderwerpen.

Pas je gedrag niet aan, aan wat de wereld verwacht.

Wees niet vriendelijk voor de menigte.

Maak geen vrienden vanwege wederzijds voordeel.

Kijk niet naar je reputatie bij anderen.

Reputatie en fortuin staan een onbekommerd leven in de weg.

Wie verstaat tevreden te zijn, slooft zich niet uit om ergens van te profiteren.

Stop met je best te doen en alles komt vanzelf goed.