www.zenoadvies.nl

Talentenanalyse Zelfsturende Teams

De helft van alle zorginstellingen is inmiddels overgestapt op het werken met zelfsturende teams (Financiële Zorgthermometer, 2015). Bij zelfsturende teams zijn de medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele zorgproces, waarbij de leidinggevende niet controleert, maar coacht en faciliteert (zelfsturend team, 2017). Problemen kunnen hierdoor sneller opgelost worden, waardoor cliënten beter zorg-op-maat geboden kan worden. Een belangrijke voorwaarde is dat de medewerkers hiervoor voldoende zijn toegerust. Ze moeten flexibel, maar ook assertief zijn, initiatief tonen, samenwerken, conflicten hanteren en hun eigen grenzen kunnen aangeven (Maseland, 2015).

In de praktijk zijn teams vaak helemaal niet klaar voor zelfsturing. Bij sommige medewerkers neemt de motivatie en het werkplezier juist af en zorgt de verandering voor extra stress, verdeeldheid, en juist meer aansturing door de leidinggevende (Bouma, 2016). Uit onderzoek blijkt dat dit komt doordat medewerkers verschillen in hun ondersteuningsbehoefte (Slijkhuis, 2012). Daarom is het belangrijk om van tevoren goed te onderzoeken welke behoeften de individuele medewerkers hebben en welke vaardigheden ontwikkeld kunnen worden (Nijenhuis, 2012).

De TMA-talentenanalyse is hiervoor een uniek instrument. Op wetenschappelijk gevalideerde werkwijze worden 22 drijfveren, 44 talenten en de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers in kaart gebracht (TMA analyse, 2017).Afbeeldingsresultaat voor tma analyse

Door de analyse wordt ‘de ware aard’ van de medewerkers zichtbaar en de manier waarop zij zich langdurig en met plezier zullen inzetten. Het laat zien waar hun intrinsieke motivatie ligt en wat hun voorkeursrol is. Hierdoor kan worden bepaald hoe het team gaat samenwerken, waar het succes ligt van het team en waar de voorspellende knelpunten liggen. Door inzicht te verkrijgen in de drijfveren en het voorkeursgedrag van de teamleden, zal niet alleen de transitie sneller en efficiënter verlopen, ook zal het team in staat blijken effectiever taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.

De talentenanalyse wordt door de medewerkers online ingevuld en neemt ongeveer een uur in beslag. De uitkomsten worden systematisch geanalyseerd en met elkaar in verband gebracht. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de medewerker een uitgebreid en objectief rapport over de talenten, competenties en capaciteiten. Dit rapport zal door een gecertificeerde TMA-professional met de medewerker worden besproken.

De TMA-talentenanalyse van alle medewerkers, wordt toegelicht en besproken met de opdrachtgever, die vervolgens een rapportage ontvangt om met de medewerker een terugkoppelingsgesprek te voeren. Kosten per medewerker: 549 euro, vanaf 5 personen: 499 euro. Bij teams groter dan 15 is de prijs op aanvraag. (Prijzen zijn exclusief btw.)

 

Joost van den Oever

Gedragsspecialist Zorg & Onderwijsadvies

 

Bibliografie

Bouma, J. (2016, September 6). Waarom zelfsturende teams niet werken. NRC.
Financiële Zorgthermometer. (2015, December 16). Opgehaald van Headonline: https://www.headonline.nl/actueel/zorginstellingen-zetten-in-op-zelfsturende-teams
Maseland, A. (2015). Vrij maar niet blij. P&O Actueel, editie 4, pagina 21.
Nijenhuis, M. (2012). Zelfsturende teams in de zorg. Enschede: Universiteit Twente.
Slijkhuis, J. M. (2012). A Structured Approach to Need for Structure at Work. Groningen: s.n.. 136 p.: Rijksuniversiteit.
TMA analyse. (2017, Januari 20). Opgehaald van Heling: http://www.heling.nl/dienstverlening/tma-analyse/
zelfsturendteam. (2017, 01). Opgehaald van btsg: https://www.btsg.nl/infobulletin/zelfsturendteam.html