www.zenoadvies.nl

Jeugd en Gezin

Door de lange wachtlijsten zitten veel jongeren die gespecialiseerde zorg nodig hebben thuis. Het gezinsleven komt hierdoor onder druk te staan en is gebaat bij ondersteuning en advies (VNG, 2016). Op Walcheren voert Porthos de regie om vervangende of alternatieve zorg te regelen.
1. Klant meldt zich bij Porthos
2. Klant en Porthos stellen de hulpvraag en een ondersteuningsplan op.
3. Samen wordt een zorgaanbieder gekozen.
4. De zorgaanbieder geeft aan welke begeleiding nodig is om de doelstellingen uit het ondersteuningsplan te behalen.

Z&O Advies heeft een zorgovereenkomst met de gemeenten op Walcheren en biedt ondersteuning aan jeugd en gezin. Hierbij wordt gekeken hoe het netwerk zo goed mogelijk kan worden ingezet, zodat de ondersteuning slechts korte tijd nodig is. Door individuele gesprekken en groepsgesprekken, wordt inzicht gegeven in de problematiek en een oplossing gezocht om de de jongere en de ouders in hun kracht te zetten en de harmonie in het gezin te herstellen. Hierdoor verdwijnen niet alle problemen, maar worden ze wel beter beheersbaar (NJI, 2013).

Z&O Advies maakt gebruik van de volgende methoden;

Competentiegericht begeleiden
Competentiegericht begeleiden is gericht op het uitbreiden van de vaardigheden van de cliënt, a.d.h.v. een competentiemodel. Belangrijkste aandachtspunten:
• Dagelijks functioneren
• Zelfstandigheid
• Creëren van nieuwe mogelijkheden
• Netwerkondersteuning

Oplossingsgericht werken
Bij het oplossingsgericht werken wordt in eerste instantie gekeken naar de verbeteringen die mogelijk zijn om de gewenste situatie te bereiken. Door aandacht te geven aan de eigen kracht, positieve eigenschappen en succeservaringen, worden mogelijkheden gezocht om problemen op te lossen.

Geweldloos verzet door Nieuwe Autoriteit
Nieuwe Autoriteit is een manier om de relatie tussen ouders en hun kind te herstellen. Onacceptabele gedrag van het kind wordt niet getolereerd, maar dit wordt niet bereikt door strengere straffen. Ouders geven aan dat ze van hun kind houden en dat ze er voor hem of haar willen zijn. Ze vertellen hun kind welk gedrag zij niet langer zullen accepteren en vragen welke oplossing het kind hiervoor heeft. Om niet te vervallen in discussie en strijd, wordt het standpunt van de ouders niet iedere keer opnieuw uitgelegd. Ouders reageren hierdoor niet meer uit emotie en kunnen hun kind hierdoor op een positieve manier blijven benaderen. De boodschap is: Ik houd van je, ik geef niet toe en ik geef je niet op.

  1. Opvoedadvies
  2. Voortijdige schoolverlaters
  3. Jongeren 18-23

Maak een vrijblijvende afspraak om te kijken waarin Z&O Advies u kan ondersteunen.