info@zenoadvies.nl

Onderwijs

Door de wet Passend Onderwijs (augustus 2014) is iedere school verplicht alle kinderen een plek te bieden die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Voor leerkrachten is het soms moeilijk van ieder kind de handleiding te begrijpen. Z&O is gespecialiseerd in gedrag van kinderen en professionals en biedt creatieve oplossingen om het evenwicht in de klas te herstellen. De leerkracht zit hierdoor beter in zijn vel en de leerling krijgt ruimte om zichzelf te ontwikkelen en tot bloei te komen.

  1. Gedragsproblematiek op school
  2. Groepsdynamica
  3. Gespreksvoering
  4. Individuele begeleiding

Maak een afspraak om te kijken waarin Z&O Advies u kan ondersteunen.