info@zenoadvies.nl

Cyberpesten

De Nederlandse overheid heeft op 4 juni 2015 de wet ‘Veiligheid op School’ aangenomen. Iedere school is verplicht een pestprotocol op te stellen, waarin ook cyberpesten is opgenomen (Veilig leren en werken in het onderwijs, 2015). Digitaal pesten vertoont veel gelijkenissen met traditioneel pesten, maar de dreiging vindt niet meer alleen plaats op het schoolplein, maar dringt door tot in de slaapkamer van het kind (Sumter & Valkenburg, 2011). Samenwerking met de ouders is de enige effectieve methode is om digitaal pestgedrag tegen te gaan (Roede & Felix, 2009). Voor scholen is het daarom belangrijk om te weten te komen in hoeverre ouders bekend zijn met digitaal pestgedrag en hoe zij hiermee om gaan. Zijn ze vaardig om hun kinderen hierin op te voeden, welke ondersteuningsbehoeften hebben ze en willen ze de school hierbij betrekken?

Z&O heeft hiervoor een onderzoek ontwikkeld voor de ouders van leerlingen tussen de 10 en 15 jaar. Samen met de ouders wordt een manier gezocht om digitaal pestgedrag vroegtijdig te kunnen signaleren. Er wordt een aantal voorlichtingsavonden georganiseerd en de school krijgt handvatten om hier in de toekomst zelfstandig zorg voor te dragen.

(Lees het artikel)

 

“Het project ‘Met z’n allen tegen digitaal pesten!’ is een aanbeveling voor iedere basisschool.
Het biedt de mogelijkheid om, samen met de ouders, te werken aan een plan dat passend is voor hun school.”

Anko van Hoepen
Bestuurder PO-Raad