info@zenoadvies.nl

Gedragsproblematiek op school

Een leerkracht is opgeleid om leerlingen de mogelijkheid te bieden, zich op cognitief en sociaal gebied te kunnen ontwikkelen. Door de toename van gedragsproblemen in de klas, komt dit steeds meer onder druk te staan. Dit kost vaak veel tijd en energie en schaadt het welbevinden van de leerkracht en de leerling. Z&O zoekt samen met de leerkracht en de leerling een manier om het evenwicht in de klas te herstellen. Indien nodig worden ouders en externe partijen hierbij betrokken.

Aan de hand van een gedragsfunctieanalyse (Krab, 2002) wordt gekeken welke interventie passend is voor de situatie. Dit kan zijn de Gedragstherapeutische benadering, de Interactionele benadering, de Cognitieve benadering of de Oplossingsgerichte benadering. Samen met de leerkracht wordt gekeken wat het kind nodig heeft en hoe de omgeving hierop aangepast kan worden. Door de handelingsgerichte manier van werken, krijgt de leerling de ruimte om zich te ontwikkelen en krijgt de leerkracht weer ruimte om er voor alle kinderen te zijn.

Z&O Advies maakt gebruik van de volgende methoden;

Oplossingsgericht werken
Bij het oplossingsgericht werken wordt in eerste instantie gekeken naar de verbeteringen die mogelijk zijn om de gewenste situatie te bereiken. Door aandacht te geven aan de eigen kracht, positieve eigenschappen en succeservaringen, worden mogelijkheden gezocht om problemen op te lossen.

Handelingsgericht werken (HGW)
HGW is een systematische manier van werken, die zich richt op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Hierbij wordt het onderwijs zoveel mogelijk aangepast aan de unieke eigenschappen van het kind.

(Lees het artikel)