info@zenoadvies.nl

Groepsdynamica

Als leerkracht heb je niet altijd vat op de krachten die spelen in een klas. Gedragsproblematiek of pestgedrag kunnen de sfeer in de klas langdurig bederven. Het kost de leerkracht veel energie en het gaat ten koste van de ontwikkeling van de kinderen. Z&O biedt ondersteuning aan de leerkracht om inzicht te krijgen in het groepsproces van een klas. Samen wordt er gekeken hoe de groepsvorming een gezond vervolg kan krijgen en hoe het evenwicht kan worden hersteld in de klas.

(Lees het artikel)