info@zenoadvies.nl

Individuele begeleiding

Leerkrachten krijgen steeds meer te maken met gedragsproblematiek waar ze niet voor opgeleid zijn. Dit vraagt een nieuwe manier van kijken naar de leerling, maar ook naar zichzelf. Z&O biedt ondersteuning om samen met de leerkracht naar het eigen denken, voelen en handelen te kijken en te ontdekken waarom de leerkracht op die manier handelt. Door zich bewust te worden van de eigen mogelijkheden en beperkingen, komt de leerkracht opnieuw in zijn kracht te staan. Dit is niet alleen belangrijk voor de leerkracht zelf, maar ook voor de kinderen.