info@zenoadvies.nl

Voortijdige Schoolverlaters

De gemeente is verantwoordelijk voor alle inwoners, en scholen zijn verantwoordelijk voor alle leerplichtige jongeren. Maar wat kun je nog doen als deze jongeren niet meer naar school komen?

Scholen en gemeenten maken samen afspraken over maatregelen om schooluitval tegen te gaan. Zij proberen de jongere zo snel mogelijk terug op school te krijgen en anders naar zorg, hulpverlening of de arbeidsmarkt. Jongeren die dat nodig hebben krijgen op school hulp van professionele hulpverleners. Voor overbelaste jongeren is opvang en begeleiding nodig. Deze jongeren hebben zoveel problemen aan hun hoofd, dat ze niet meer toekomen aan het volgen van onderwijs (Rijksoverheid, 2016).

De school is verantwoordelijk voor deze jongeren, maar kan weinig doen als de jongere niet meer naar school komt. Het bieden van een daginvulling buiten de school zou een oplossing kunnen zijn, maar hier is de school vaak niet op ingericht. De enige mogelijkheid is om de jongere dagbesteding bij een zorginstelling aan te bieden, terwijl hij recht heeft op een passende oplossing.

Z&O gaat met de school op zoek naar passende mogelijkheden om aan de zorgplicht te kunnen voldoen.