info.zenoadvies.nl

Zorg

Z&O Advies heeft een zorgovereenkomst met de gemeenten op Walcheren en biedt opvoedbegeleiding aan ouders. Hierbij wordt gekeken hoe het netwerk zo goed mogelijk kan worden ingezet, zodat de ondersteuning slechts korte tijd nodig is. Door individuele gesprekken en groepsgesprekken, wordt inzicht gegeven in de problematiek en een oplossing gezocht om de de jongere en de ouders in hun kracht te zetten en de harmonie in het gezin te herstellen. Hierdoor verdwijnen niet alle problemen, maar worden ze wel beter beheersbaar (NJI, 2013).

Z&O Advies maakt gebruik van de volgende methoden;

Competentiegericht begeleiden
Competentiegericht begeleiden is gericht op het uitbreiden van de vaardigheden van de cliënt, a.d.h.v. een competentiemodel. Belangrijkste aandachtspunten:
• Dagelijks functioneren
• Zelfstandigheid
• Creëren van nieuwe mogelijkheden
• Netwerkondersteuning

Oplossingsgericht werken
Bij het oplossingsgericht werken wordt in eerste instantie gekeken naar de verbeteringen die mogelijk zijn om de gewenste situatie te bereiken. Door aandacht te geven aan de eigen kracht, positieve eigenschappen en succeservaringen, worden mogelijkheden gezocht om problemen op te lossen.

  1. Opvoedadvies
  2. Voortijdige schoolverlaters
  3. Jongeren 18-23

Maak een vrijblijvende afspraak om te kijken waarin Z&O Advies u kan ondersteunen.