www.zenoadvies.nl

Zorg

Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de zorg. De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners meer op eigen kracht gaan doen, met ondersteuning van het netwerk. Dit heeft soms grote gevolgen voor de zorgaanbieders, die zich moeten aanpassen aan werkwijze van de gemeente. Z&O biedt advies en ondersteuning bij deze nieuwe manier van organiseren, maar ook op het gebied van teambuilding, zorgtechnologie, ziekteverzuim en deskundigheidsbevordering.

  1. ISO 9001
  2. Individuele begeleiding
  3. Gedragsverandering binnen de Organisatie
  4. Zelfsturende Teams
  5. Zorgtechnologie
  6. Beweging in de zorg
  7. Ziekteverzuim

Maak een vrijblijvende afspraak om te kijken waarin Z&O Advies u kan ondersteunen.