www.zenoadvies.nl

Gedragsverandering binnen de Organisatie

Werken in teams, of zelfsturende teams, valt of staat met goede onderlinge verhoudingen. Leidinggevenden krijgen hier niet altijd goed vat op en ingrijpen van het management heeft vaak een tegenovergesteld effect. Om een helder beeld te krijgen van het gedrag, of de cultuur, binnen een organisatie, kan het helpen om iemand van buiten de organisatie mee te laten kijken. Z&O biedt deze ondersteuning vanuit het motto ‘anders kijken, anders denken, anders doen’. Het doel is om mensen niet alleen mét elkaar, maar ook vóór elkaar te laten werken, om zo tot een prettiger werkklimaat en betere resultaten te komen. Z&O biedt trainingen en advies zowel op team- als organisatieniveau, waarbij Triple C als visie en orthopedagogisch model de basis vormt.