www.zenoadvies.nl

Individuele begeleiding

Het werken met mensen kan veel van de medewerkers vragen. Professionele distantie komt soms in het gedrag, door de behoefte om anderen te kunnen helpen. Persoonlijke ervaringen en emoties kunnen een blokkade vormen om het werk te blijven doen. Burn-out dreigt, maar het is gemakkelijker door te blijven gaan, dan te reflecteren op het eigen functioneren. De eigen leidinggevende is soms onderdeel van het probleem en daardoor niet altijd de geschikte persoon om dit gesprek te voeren. Z&O Advies biedt een intermediair die objectief en onafhankelijk meekijkt naar het probleem. Geen therapie, maar samen met de betrokkenen, meedenken over oplossingen.