www.zenoadvies.nl

ISO 9001

ISO-kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om de prestaties van uw organisatie continu te evalueren en te optimaliseren. Z&O Advies kijkt met u, in hoeverre uw organisatie al aan de gestelde eisen voldoet en welke onderdelen verbeterd of geïmplementeerd moeten worden. Zodra uw organisatie voldoet aan alle eisen, wordt dit getoetst door een certificatie-instelling, die u de certificering verstrekt.