info@zenoadvies.nl

Opvoedadvies

Gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren kan een enorme druk leggen op het gezin. Ouders zijn hier niet voor opgeleid, maar voelen zich wel verantwoordelijk voor hun kind en de rest van het gezin. Daarom kan professionele begeleiding helpen om inzicht te krijgen in de problematiek en om oplossingen te vinden om de harmonie binnen het gezin te herstellen.

Een enkel gesprek kan er al voor zorgen dat er meer begrip komt bij de verschillende gezinsleden. Door inzicht te krijgen in de problematiek kunnen er oplossingen bedacht worden om hier anders mee om te kunnen gaan. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop het netwerk ingezet kan worden, zodat het gezin op eigen kracht verder kan. Indien nodig worden ook met de school afspraken gemaakt om het kind of de jongere beter te kunnen ondersteunen. Door de samenwerking met andere professionals en instellingen, kan in dringende gevallen ook gezocht worden naar passende gespecialiseerde zorg.