info@zenoadvies.nl

Opvoedadvies

Gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren kan een enorme druk leggen op het gezin. Professionele begeleiding is nodig om inzicht te bieden in de problematiek en oplossingen te vinden om de harmonie binnen het gezin te herstellen. Ouders zijn hier niet voor opgeleid, maar voelen zich wel verantwoordelijk voor hun kind en de rest van het gezin.

Enkele huisbezoeken of adviesgesprekken met een Ambulant Begeleider  kunnen ervoor zorgen dat er meer begrip komt bij de verschillende gezinsleden. Er wordt inzicht gegeven in de problematiek en oplossingen bedacht om hier beter mee om te kunnen gaan. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop het netwerk ingezet kan worden, zodat het gezin op eigen kracht verder kan. Indien nodig worden ook met de school afspraken gemaakt om het kind of de jongere beter te kunnen ondersteunen. Door de samenwerking met andere professionals en instellingen, kan in dringende gevallen ook gezocht worden naar passende gespecialiseerde zorg.