www.zenoadvies.nl

Zelfsturende Teams

Een belangrijke voorwaarde voor zelfsturende teams, is dat de medewerkers voldoende zijn toegerust. Ze moeten flexibel, maar ook assertief zijn, initiatief tonen, samenwerken, conflicten hanteren en hun eigen grenzen kunnen aangeven. Omdat medewerkers verschillen in hun ondersteuningsbehoefte, zijn teams in de praktijk vaak helemaal niet klaar voor zelfsturing. Daarom is het belangrijk om van tevoren goed te onderzoeken welke behoeften de individuele medewerkers hebben en welke vaardigheden ontwikkeld kunnen worden.

Z&O Advies maakt hiervoor gebruik van de TMA-talentenanalyse, die inzicht geeft in de drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden van de teamleden. Hierdoor zal niet alleen de transitie sneller en efficiënter verlopen, ook zal het team in staat blijken effectiever taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.

De talentenanalyse wordt door de medewerkers online ingevuld en neemt ongeveer een uur in beslag. De uitkomsten worden systematisch geanalyseerd en met elkaar in verband gebracht. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt de medewerker een uitgebreid en objectief rapport over de talenten, competenties en capaciteiten. Dit rapport zal door een gecertificeerde TMA-professional met de medewerker worden besproken. De opdrachtgever ontvangt vervolgens een rapportage om met de medewerkers een terugkoppelingsgesprek te voeren.

Meer informatie: lees het artikel