info@zenoadvies.nl

boek 6 De kracht van het NU in de praktijk

De kracht van het NU in de praktijk

– Eckhart Tolle –

In dit kleine boekje van Eckhart Tolle, beschrijft hij kort hoe je zijn gedachtegoed in de praktijk kunt brengen. Om te beginnen is het belangrijk om te realiseren dat jij niet je verstand bent. Het verstand leidt zijn eigen leven en kan de hele dag aan staan als jij daar niets tegen doet. Het heeft tijd nodig om te kunnen bestaan en is constant bezig het verleden op de toekomst te projecteren en problemen te creëren. De stress en de zorgen die je maakt kunnen uitgroeien tot emotionele pijnlichamen, die groter en groter worden, iedere keer dat ze aandacht krijgen. Maar in het Nu kunnen ze niet bestaan. In het Nu bestaan er geen problemen en is er geen lijden. Maak het Nu daarom het belangrijkste aandachtspunt van je leven.

1. Verstand

Jij bent niet de denker. Identificeer je niet met je verstand. Doorzie de neiging van je verstand om aan het Nu te ontsnappen. Neem waar hoe je ik-zuchtige verstand vastzit in oude denkpatronen en hoe het zich verzet tegen het huidige moment. Het verstand schept een obsessie voor de toekomst en gebruikt het verleden om in de toekomst te leven. Het heeft problemen nodig om jouw identiteit en zelfbesef in stand te houden. Zorgen (stel dat, wat als …) zijn hersenspinsels, een krankzinnigheid die je gezondheid en leven ondermijnen. Het Nu is het enige dat je uit je verstand kan halen en je laat ‘Zijn’.

Herover bewustzijn op je verstand. Houdt altijd een deel van je aandacht, gericht op je innerlijk, zodat je het altijd voelt, en veranker je zo in het nu. Oordeel niet over je gedachten en analyseer niet wat je waarneemt. Maak er geen persoonlijk probleem van. Kijk naar de gedachte, voel de emotie en observeer de reactie. Wees de zwijgende toekijker. Kom in een toestand van permanente verbondenheid met je innerlijk lichaam. Gedachten en emoties zijn er soms nog wel, maar nemen je niet meer over.

Wees aanwezig en voel de stilte. Een hoger bewustzijn wordt actief. Boven het denken strekt zich een geweldig gebied van intelligentie uit, waar het denken slechts een nietig onderdeel van is. Het ‘Weten’ dat diepe liefde en eerbied heeft voor al wat is. Bewoon je lichaam en voel de stilte er diep binnenin. Een diep besef van vrede ergens op de achtergrond. Het wezen van God, het ervaren van Zijn. Een stilte die je nooit verlaat.

2. Tijd

Als er geen vreugde, ongedwongenheid en lichtheid is in wat je doet, dan ligt de psychologische tijd over het moment heen. Als het Nu alleen maar een middel is om een doel te bereiken, dan wordt Zijn volkomen verduisterd door de psychologische tijd. Probeer niet ergens anders te komen dan waar je nu bent. Koester geen hoop en kijk nergens naar uit. Zonder het besef van tijd staat het verstand stil.

Sterf elk moment voor het verleden. Je hebt het niet nodig. Denk niet dat je meer tijd nodig hebt om het verleden te begrijpen of je ervan te bevrijden. De toekomst verlost je niet van je verleden. Hoe meer tijd je aan het verleden besteedt hoe meer je er een ‘zelf’ aan gaat ontlenen. Je kunt jezelf niet vinden door naar het verleden te gaan, maar door in het heden te komen. Je levenssituatie kent altijd problemen, maar heb je nu een probleem? Wat is er verkeerd aan dit moment? Tegen de toekomst kun je niet op maar het Nu kun je altijd aan.

3. Pijnlichaam

Als je in een sombere stemming komt en je begint volgens een heel negatief patroon te denken, dan is je denken afgestemd op je pijnlichaam. Je bent onbewust geworden en je identificeert je met een emotioneel of mentaal patroon. De pijn die je nu schept, is altijd de een of andere vorm van niet-aanvaarden, van een onbewuste weerstand tegen wat is.

Zolang een deel van je zelfbesef verbonden is aan je emotionele pijn, houd je het onbewust in stand door dwangmatig denken. Je zelfbesef is jouw verhaal dat je constant aan het regisseren bent. Als je een groot deel van je leven je zelfbesef hebt ontleend aan de verzinsels van je verstand, kan het opgeven van je identiteit grote weerstand oproepen. Het voelt dan als een sprong in het onbekende, waarbij je jezelf helemaal kunt verliezen. Je bent liever de denker die controle heeft, dan een vrije geest. Dat alles is onbewust en verdwijnt in het Nu, maar wil je dat wel echt?

Observeer de gehechtheid aan jouw zelfbeeld. Observeer het verzet in je en vestig je aandacht op het gevoel in je. Besef dat dat het pijnlichaam is. Aanvaard dat het daar is. Ga er niet over nadenken en beoordeel het niet. Zoek niet naar vrede. Aanvaard je onvrede en vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Ontleen er geen identiteit aan voor jezelf. Laat je verstand niet je pijn gebruiken om je slachtoffer te voelen. Geef je over aan het verdriet, de angst, de pijn. Omarm het en aanvaard wat is. Word je bewust van zowel de emotionele pijn als de waarnemer, de zwijgende toeschouwer. Dat is de kracht van je eigen bewuste aanwezigheid.

4. Nu

Maak het Nu het belangrijkste aandachtspunt van je leven en gebruik je verstand alleen voor praktische zaken. Maak de onderbrekingen van je gedachtestroom steeds langer. Steeds vaker ben je aanwezig in het Nu. Breng ook meer bewustzijn in gewone situaties, wanneer alles enigszins gladjes verloopt. Word je bewust van de achtergrondruis die je innerlijke rust in de weg staat. Ontevredenheid, onbehagen, verveling, ze verraden het verzet van je verstand.

Hoe groot de ellende in je leven ook is, door je over te geven ben je altijd maar één stap verwijderd van verlossing. Niet dat je in zo’n situatie gelukkig wordt, maar de angst maakt plaats voor een diepe vrede. Het ergste maakt plaats voor het beste wat je kan overkomen. Het is de vrede van God die alle begrip te boven gaat. Het maakt geluk tot een oppervlakkige ervaring. Het is het diepe besef dat je onvernietigbaar en onsterfelijk bent.

Wees aanwezig en voel je op je gemak. Creëer geen pijn meer en schep geen problemen meer. Verzet je niet en voel de vreugde van Zijn in alles wat je doet. Voel je aanwezigheid, de stilte, de vrede. Voel de dankbaarheid voor wat is en voor de volheid van het leven. Wacht niet op een beter moment, maar begin nu met leven. Vanaf nu doe je alles met vreugde.

Kijk om je heen. Zie het licht, de vormen, de kleuren. Luister naar de geluiden maar interpreteer niet en oordeel niet. Luister ook naar de stilte onder de geluiden. Voel de dingen om je heen. Voel hoe je adem naar binnen en naar buiten gaat. Voel je lichaam. Laat alles zijn zoals het is. Je ontwaakt uit de droom van de tijd in het heden. Het besef van vrede en stilte wordt steeds dieper. Het besef van de heiligheid en het mysterie van het leven.