info@zenoadvies.nl

Klachtencommissie

Wij streven naar tevreden klanten en doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u vindt dat iemand van ons u onjuist heeft bejegend of wij in onze dienstverlening te kort schieten, dan willen wij dat graag van u horen.

Wanneer u ontevreden bent of een klacht heeft, kunt u dat op verschillende manieren kenbaar maken. U kunt het bespreken met de betrokken medewerker, de leidinggevende, of u kunt de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. 

Stap 1:         Beschrijf zo uitvoerig mogelijk wat er is gebeurd en welke mensen hierbij betrokken waren. Geef aan welke fouten er volgens u zijn gemaakt en door wie. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Stap 2:         Stuur de email naar info@zenoadvies.nl met als onderwerp ‘klacht’. De klacht zal eerst intern behandeld worden en eventueel zullen er passende vervolgacties ondernomen worden. Als er nog onduidelijkheid is, wordt u uitgenodigd om uw brief persoonlijk toe te komen lichten. Mochten beide partijen er niet uitkomen dan zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld worden om hierin te bemiddelen.

Stap 3:         Na de behandeling van uw klacht ontvangt u per email een korte uitleg over hoe de behandeling van de klacht is verlopen.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag, tel: 0800–3355555.