info@zenoadvies.nl

Gespreksvoering

Communicatie is een voortdurend proces van het uitwisselen van boodschappen tussen personen. Volgens Watzlawick (2009) is het dan ook onmogelijk om niet te communiceren. Om effectief te kunnen communiceren en de ‘ruis’ te beperken, kan men zich bekwamen in luistervaardigheden, regulerende vaardigheden en zendervaardigheden.

Z&O biedt inzicht in de verschillende manieren van communicatie tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Het gesprek aangaan met een kind of een ouder, kan hierdoor een stuk efficiënter worden. Het kost de leerkracht minder moeite om het gesprek aan te gaan en het geeft de ouder of de leerling het gevoel echt begrepen te worden.

(Lees het artikel)