info@zenoadvies.nl

School Maatschappelijk Werk (SMW)

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt leerlingen met psychosociale problemen, die het welzijn en het leerproces in de weg staan. De aandacht is hierbij niet alleen gericht op de leerling, maar ook op de klas, de docent, de school en de ouders.

Het kan hierbij gaan om:
* Gedragsproblematiek (pesten, sociale vaardigheden)
* Psychiatrische problematiek (adhd, pdd-nos, depressie, verslaving)
* Problemen thuis (psychiatrisch, echtscheiding, verlies/rouw, huiselijk geweld)
* Seksueel grensoverschrijdend gedrag, loverboy problematiek, sexting
* Radicalisering

Een belangrijke voorwaarde voor een interventie, is dat de schoolmaatschappelijk werker verbinding weet te maken met de leerling. Hij moet de leerling laten weten dat hij er is om hem te helpen om hem te helpen zichzelf te ontwikkelen en tot bloei te komen. Vervolgens is het belangrijk om ook verbinding met de ouders en de leerkrachten te maken, hun emoties te erkennen, maar ook een rationele oplossing te bieden.

Zorg & Onderwijs Advies biedt ondersteuning zowel binnen als buiten de school, in de klas en in het gezin.

lees het artikelĀ