info@zenoadvies.nl

Samenwerken met ouders

Samenwerken met ouders

Een belangrijk onderdeel van het werken met kinderen/jongeren is samenwerken met ouders. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt het soms erg lastig. Sommige ouders zijn helemaal niet betrokken, anderen zijn juist overbezorgd. Soms lijken ze ongeïnteresseerd en moeilijk te bereiken en soms zijn ze erg assertief, kritisch, afwijzend of aanvallend. Om goed samen te kunnen werken met ouders zijn er volgens de ‘Ouderschapstheorie’ drie belangrijke uitgangspunten (Van der Pas, 2017).

  1. Elke ouder heeft een besef van verantwoordelijk zijn
  2. Ouderschap maakt kwetsbaar
  3. Ouders zijn eindverantwoordelijk

Door hier dieper op in te zoomen, ontstaat een beter beeld van het gedrag van ouders en ontstaan er nieuwe inzichten om de ouders te betrekken en ermee samen te werken.

  • Ouders worden met eigen opvoedingsgeschiedenis en eigen belemmeringen geconfronteerd.
  • Ouders leggen de lat hoog en hebben al snel een gevoel van tekortschieten.
  • De opvatting van de omgeving dat ‘kind-problemen’ door ouders worden veroorzaakt.
  • Ouders hebben meerdere rollen en verantwoordelijkheden.
  • Advies helpt pas als ouders het begrijpen en als zij zich begrepen voelen.

Volgens Van der Pas (2017) is het daarom belangrijk om begrip te hebben voor de ingewikkelde taak van het ouderschap en te erkennen dat de ouder eindverantwoordelijk is. Door in verbinding te komen met de ouder en naast de ouder te gaan staan, kunnen de moeilijkste thema’s besproken worden en zal de ouder meer openstaan voor suggesties en veranderingen.

Maar hoe doe je dat? Deze training biedt nieuwe inzichten in de samenwerking met ouders en wordt op maat gemaakt voor de betreffende organisatie. Er zal voldoende ruimte zijn voor de medewerkers om hun ervaringen te delen en aan te geven wat ze moeilijk vinden in het contact met de ouder. Er worden ook verschillende soorten gesprekken geoefend. Verder komen de volgende onderdelen aan bod;

–             Inzicht in gedrag van ouders

–             Verschillende soorten samenwerking met ouders

–             Gewenst en ongewenst gedrag

–             Het oudergesprek

–             Omgaan met emotie

Bronnen

Van der Pas, A. (2017, augustus). Ouderschapstheorie. Opgehaald van vakbladvroeg: https://www.vakbladvroeg.nl/wp-content/uploads/2017/09/Theorietool-ouderschap.pdf