www.zenoadvies.nl

Medewerkers

20161005_162243-216x300-3
Joost van den Oever

Joost van den Oever heeft als Maatschappelijk Werker en Beleidsmedewerker van een hulpverleningsorganisatie, ervaring opgedaan binnen alle facetten van de hulpverlening. Begeleiding van jongeren en ouderen met psychiatrische problematiek, begeleiding van collega’s en beleidsontwikkeling. Als kwaliteitsmanager heeft hij zorg gedragen voor de ISO 9001 certificering. Hij is betrokken geweest bij de overgang van de zorg naar de gemeente (WMO 2015) en het nieuwe beleid van ‘Walcheren voor Elkaar’ op het gebied van begeleiding en dagbesteding.

Door zijn ervaring als leraar, weet hij ook welke impact gedragsproblematiek kan hebben op de school en de medewerkers. Daarom heeft hij de Master Gedragsspecialist gedaan aan de HU, waar hij cum laude voor geslaagd is. Het heeft hem geleerd om de handleiding te vinden bij kinderen die voor leerkrachten soms onbestuurbaar lijken. Door creatieve oplossingen en het coachen van collega’s en andere betrokkenen, zorgt hij ervoor dat het kind zich weer verder kan ontwikkelen. Hij heeft onderzoek gedaan naar het sociaal veiligheidsbeleid en naar de mogelijkheden om digitaal pestgedrag tegen te gaan. Door zijn ervaring binnen de hulpverlening en het onderwijs, heeft hij een unieke kijk op de interactie tussen leerkrachten en leerlingen.

ruben-2
Ruben Goethals
Nadat Ruben, geboren Zeeuw, enkele jaren in binnen- en buitenland heeft gewoond, is hij nu weer diep geworteld in de Zeeuwse zorg praktijk. Hij heeft in het recente verleden met veel plezier gewerkt bij diverse stichtingen zoals Juvent, Juzt en Gors. Ruben combineert zijn ervaring als socioloog, hulpverlener en begeleider met een scherp analytische blik. Hij heeft getrainde kennis van hedendaagse methodieken, maar ook de mogelijkheden om de effectiviteit daarvan te onderzoeken met het oog op doorontwikkeling en verbetering. Als projectleider heeft hij zich ingezet voor de verbeterde samenwerking tussen informele en formele zorg en de effectieve inzet van nieuwe zorgtechnologie. Ruben is een zorgzame ondersteuner van mensen en teams, die door het scheppen van randvoorwaarden, anderen beter uit de verf laat komen. Hij coacht waar mogelijk, geeft leiding waar nodig.                                                                          

img-20161020-wa0003-3

Harmen Sterk
Harmen is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijks Universiteit Groningen. Naast orthopedagogiek heeft hij ook economie en management gestudeerd. Na zijn opleiding heeft hij bij verschillende instellingen gewerkt en zich verder gespecialiseerd in met name de ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Hij heeft ten behoeve van deze doelgroep onder andere meegewerkt aan het opzetten en ontwikkelen van innovatieve woon- en dagbestedingslocaties, behandelingen en zorgprogramma’s.
Daarnaast is hij een inspiratiebron op het gebied van gedragsverandering binnen organisaties met als doel om mensen niet alleen mét elkaar, maar ook vóór elkaar te laten werken, om zo tot een prettiger werkklimaat en betere resultaten te komen. Dit doet hij met enthousiasme en bevlogenheid vanuit het motto ‘anders kijken, anders denken, anders doen’ en vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de zorg wordt bepaald door de kwaliteit van de onderlinge relaties binnen een organisatie.
Als gedragsdeskundige biedt hij inspiratie-sessies, trainingen en advies zowel op team- als organisatieniveau, waarbij Triple C als visie en orthopedagogisch model de basis vormt voor zijn denken en handelen.                                                                                                                      

anthony-3

 Anthony van den Berg 
Anthony heeft gedeelde opleidingen gevolgd in de gezondheidszorg, zoals A-verpleging en Sociaal Pedagogisch Werk. Vervolgens heeft hij een aantal jaar als beroepsmilitair de basisopleidingen verzorgd aan dienstplichtige soldaten (AMO). Na de opleiding Runningtherapeut heeft hij het bedrijf Runningtherapie Zeeland  opgezet, waar hij mensen met psychische en lichamelijke problemen begeleidt, om verantwoord in beweging te komen. Hij is gespecialiseerd in het aanleren van efficiëntere manieren van lopen waarvan de Chi Running, Pose Running en Gentle Running de bekendste vormen zijn. Hiernaast is Anthony initiatiefnemer en hoofdtrainer van de Loopgroep Zeeland.

Anthony weet uit ervaring dat bewegen en in het bijzonder hardlopen het beste medicijn is tegen stress, spanningen en ondefinieerbare lichamelijke klachten. Door zijn opleiding als therapeut en zijn ervaring als trainer, weet hij als geen ander hoe je mensen hierin kunt begeleiden. Hij richt zich hierbij niet alleen op cliënten, maar ook op professionals in de zorg en het onderwijs. Hij adviseert en ondersteunt in de manier waarop ‘beweging’ een instrument kan worden om mensen fitter, flexibeler en gelukkiger te maken.

maarten

Maarten Schepers
Na de HBO opleiding `Culturele en Maatschappelijke Vorming`, is Maarten Schepers vakdocent bij het KNAP-project geworden en educatief medewerker en groepsbegeleider in HOME. Sinds 2004 werkt hij als sociotherapeut voor de GGZE, waarin hij veel ervaring heeft opgedaan in menselijke interactie. Maarten is ook initiatiefnemer van Care Venture, een kleinschalig bedrijf dat aan de hand van outdoor activiteiten, exclusieve en individuele maatwerk trajecten biedt. Door middel van individuele coaching, begeleiding op maat en een persoonlijke benadering, creëert hij een veilig klimaat waarbinnen, op ontspannen wijze, verbinding met elkaar gemaakt kan worden. De combinatie van aandacht voor de natuur en voor elkaar, zorgt ervoor dat Maarten unieke ondersteuning kan bieden op het gebied van Teambuilding, Individuele begeleiding en Verzuimpreventie.