info@zenoadvies.nl

ZenO

Joost van den Oever

Zorg & Onderwijs Advies is in 2016 opgericht door Joost van den Oever. Als Maatschappelijk Werker en Onderwijskundig Gedragsspecialist heeft Joost een brede ervaring op het gebied van zorg en onderwijs. In de zorg als begeleider van kinderen, jongeren en ouderen met psychische of psychiatrische problemen, in het primair en voortgezet onderwijs als en onderwijskundig gedragsspecialist. Door deze ervaring heeft Joost geleerd om de handleiding te vinden bij kinderen en jongeren die voor ouders en leerkrachten soms onhandelbaar lijken. Door het bieden van creatieve oplossingen en het coachen van alle betrokkenen, zorgt hij ervoor dat het kind of de jongere zich weer verder kan ontwikkelen in een stabiele omgeving. 

Naast de individuele begeleiding in de zorg en het onderwijs, heeft Joost ook als docent gewerkt bij Scalda Maatschappelijke Zorg en later bij de HZ Social Work. Hier gaf hij verschillende cursussen die te maken hadden met gedrag, zoals Reflecteren, Groepsdynamica, Sociologie en de cursussen over Jeugd en Gezin. Ook was hij mentor van een groep studenten die hij begeleidde bij hun stage.