info@zenoadvies.nl

Voortijdige schoolverlaters

Door de wet Passend Onderwijs (augustus 2014) is iedere school verplicht alle kinderen een plek te bieden die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Voor sommige, overbelaste jongeren is externe opvang en begeleiding nodig. Deze jongeren hebben zoveel problemen aan hun hoofd, dat ze niet meer toekomen aan het volgen van onderwijs (Rijksoverheid, 2016). Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is het belangrijk om deze jongeren te ondersteunen bij zelfcontrole en sociale competentie.

Z&O Advies is gespecialiseerd in het vinden van de handleiding van deze jongeren en helpt hen hun eigen handleiding te leren begrijpen. Indien noodzakelijk zal met de jongere en de ouders besloten worden om een gespecialiseerde behandeling te volgen. De ouders worden ondersteund om de jongere thuis een veilig plek te bieden. Met de school en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), wordt overlegd wat de jongere nodig heeft en of het haalbaar is dat de jongere de opleiding zal afronden. Samen met de jongere wordt een opleiding of een passende dag invulling gezocht, zodat de jongere zich kan ontwikkelen en een diploma kan halen. Door een positieve en oplossingsgerichte aanpak, zal de jongere weer in zijn kracht komen te staan en zal de harmonie in het gezin herstellen.